« takaisin

Ruotsin työvoimatoimisto helpottaa työnhakua suomalaisella teknologialla

Arbetsförmedlingen eli Ruotsissa Suomen työ- ja elinkeinotoimistoa vastaava organisaatio aikoo helpottaa työnhakuun liittyvien todistusten ja viranomaislupien toimittamista suomalaisen Vastuu Group Oy:n kehittämällä MyData-teknologialla. Järjestelmässä hakija antaa luvan viranomaistiedon käyttöön sen sijaan, että itse hakisi todistukset viranomaisilta jokaista haettavaa työpaikkaa varten.

Työnhakuun liittyy usein monenlaisia viranomaistodistuksia tai muita virallisten tahojen varmistamia lupia tai todistuksia, kuten ajokortti, tutkintotodistukset, rikosrekisteriote ja erilaisiin työtehtäviin liittyvät erityisluvat kuten hygieniapassi tai tulityölupa. Arbetsförmedlingen testaa nyt miten MyData-teknologia voi helpottaa työnhakua niin, että nämä luvat haetaan digitaalisesti eri viranomaisrekistereistä työnhakijan antamalla suostumuksella eikä työnhakijan tarvitse näin ollen hakea, säilyttää ja toimittaa varmistuksia voimassa olevista luvista ja todistuksista.

Työnhakija voi antaa luvan tietojen tarkasteluun työnantajakohtaisesti ja asettaa aikarajan kuinka kauan tiedot ovat nähtävillä. Työnhakija voi koska tahansa, eli esimerkiksi työllistyttyään tai työnhaun umpeuduttua poistaa luvan tietojen tarkasteluun, vaikka asetettu aikaraja ei olisi täyttynyt.

Ihmislähtöiset palvelut tarvitsevat henkilöihin liittyvää dataa. Tämän datan käsittelyn tulee olla äärimmäisen turvallista ja läpinäkyvää henkilölle, johon tiedot liittyvät ja siksi on erittäin tärkeää, että julkiset toimijat kuten Arbetsförmedlingen rohkeasti kehittävät näitä palveluita MyData-periaatteen mukaisesti. Kehitys ei hyödytä vain julkista toimijaa itseään vaan kehitystyössä saatuja oivalluksia jaetaan kansainvälisten verkostojen kesken, jolloin sekä MyData-operaattoripalveluita tarjoavat tahot, kuten Vastuu Group, sekä tahot, jotka palveluita hyödyntävät, kuten älykkäät kaupungit, hyötyvät kehityksestä”, sanoo Vastuu Groupin MyData-toiminnoista vastaava johtaja Mika Huhtamäki.

Kehitystä tekee Arbetsförmedlingenin alla toimiva Jobtech Development, joka yhdistää avoimen datan ja yleisten stantardien avulla työnhakuun liittyviä palveluita Ruotsissa. Vastuu Groupin MyDataShare tuo kokonaisuuteen mahdollisuuden henkilökohtaisen tiedon liikuttamiseen niin, että osapuolille on läpinäkyvää mitä tietoja liikkuu ja mistä ne tulevat. MyDataShare mahdollistaa näin sekä tietojen oikeellisuuden varmistamisen että kasvattaa luottamusta osapuolten välillä.

Meistä on hienoa tehdä yhteistyötä Vastuu Groupin kanssa kansalaisdataa koskevassa julkisen konseptin testauksessa. Vastuu Group on ollut MyData-liikkeen liikkeellepaneva voima ja on upeaa, että voimme hyödyntää heidän kokemustaan ja asiantuntemustaan tällä alalla”, kertoo Gregory Golding, Jobtech Developmentin johtaja.

Vastuu Group sai juuri työ- ja elinkeinoministeriöltä 800 000 euron rahoituksen Digitaalinen työllistyminen -hankkeelle, jossa kehitetään vastaavaa palvelua erityisesti rakennusalan rekrytointitarpeisiin.

Lisätiedot:
Mika Huhtamäki
Varatoimitusjohtaja ja MyData-toimintojen johtaja
040 061 6253
mika.huhtamaki@vastuugroup.fi

MyData on periaate henkilötietojen hallinnalle. Sen mukaan ihmisillä on oltava mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättäviä henkilötietoja. Vastuu Group Oy on Suomen ensimmäisen MyData-operaattori ja kansainvälisen MyData-yhteisön MyData Globalin perustajajäsen. Vastuu Group tuottaa tietopalveluita, joilla vähennetään harmaata taloutta ja lisätään läpinäkyvyyttä yritysten väliseen että yritysten ja yksityishenkilöiden väliseen yhteistyöhön. Vastuu Groupin tunnetuimpia palveluita ovat tilaajavastuulain velvoitteet digitalisoiva Luotettava Kumppani, sähköinen allekirjoitustyökalu SignSpace sekä datavirtoja yhdistävä Platform of Trust.