« takaisin

Digitaalinen työllistyminen -hanke tarttuu kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin

LT-tiedote-kuva_OIKEAOIKEA

Vastuu Group on käynnistänyt Digitaalinen työllistyminen -jatkohankkeen työ- ja elinkeinoministeriön, Rakennusliiton sekä Rakennusteollisuus RT:n tukemana. Hankkeen tavoitteena on helpottaa kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmia sekä löytää ratkaisuja alan työvoimapulaan.

KIRA-alan kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia syitä ja ilmiötä on tunnistettu yhdessä yli 200 kokemusasiantuntijan voimin sekä laskettu näiden vaikutuksia yhteiskuntaan.

”On kaikkien edun mukaista, että ala on elinvoimainen ja että alalla työskentelevät ihmiset voivat hyvin. Kartoitustyön pohjalta on kuitenkin havaittavissa kiperiä haasteita. Toimialalla on pulaa osaavista työntekijöistä, mutta samalla liian suuri osa toisen asteen koulutuksen saaneista on työttömänä tai ovat siirtyneet muille toimialoille. Työpaikkoja ei saada täytettyä, mikä puolestaan vaikuttaa hankkeiden käynnistymiseen. Näillä on puolestaan monia vaikutuksia mm. ihmisten hyvinvointiin ja julkiseen talouteen”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Petri Tuomela.

Haasteita on visualisoitu Työelämän metrokartalle, jonka pohjalta työtä jatketaan syksyllä käynnistyvissä ratkaisupajoissa.

”Ratkaisupajat tulevat aina kevääseen saakka kokoamaan toimijoita eri sektoreilta ja toimialoilta yhteen. Tavoitteena on löytää konkreettisia ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin sekä tarjota alusta, jonka kautta voi entistä paremmin hahmottaa, mitä jatkuvan oppimisen, ohjauksen ja työllistämisen kentässä tapahtuu kiinteistöpalvelu ja rakennusalalla”, sanoo ohjausryhmän jäsen ja Rakennusliiton Työelämä- ja koulutusasiantuntija Laura Waldén.

Työelämän metrokarttaan kootaan myös tietoa päättyneistä ja käynnissä olevista projekteista ja hankkeista sekä tuodaan tämän avulla erilaiset toimijat, hankkeet, työryhmät, lopputulokset ja ratkaisuehdotukset näkyviksi.

”Yhteisen tekemisen on tarkoitus tuottaa hyvää koko alan hyväksi ja sen eri osa-alueille. Koko ala hyötyy, jos työllisyyttä ja toimialan houkuttelevuutta saadaan nostettua, alalle osaavampaa työvoimaa sekä rakentamisen laatua parannettua”, sanoo ohjausryhmän jäsen ja Rakennusteollisuuden koulutus- ja työllisyyspolitiikan asiantuntija Janne Mäenpää.

Luotettava Työntekijä -palvelu kokoaa yhteen

Vuonna 2022 on tavoitteena julkaista verkostotyön pohjalta konseptoitu palvelu, joka kokoaa yhteen sirpaloituneet KIRA-alalle erikoistuneet työelämäpalvelut ja auttaa alan opiskelijoita, työntekijöitä ja yrityksiä löytämään KIRA-alan työelämäpalvelut ja verkostot entistä helpommin. Omadata on tärkeässä roolissa tässä.

”Omadatan avulla on mahdollista auttaa alan opiskelijoita ja työntekijöitä oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa, helpottaa työnhakua, nopeuttaa työnantajien rekrytointiprosesseja sekä parantaa kohtaantoa erilaisissa työelämäpalveluissa”, kertoo Mika Nordman, joka on hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisten palvelujen johtaja.

 

Lisätietoja

Petri Tuomela

Projektipäällikkö

petri.tuomela@vastuugroup.fi

+358 50 414 3155

Vastuu Group Oy

Hankkeen sivut: www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen

 

Vastuu Group tuottaa tietopalveluita, joilla vähennetään harmaata taloutta ja lisätään läpinäkyvyyttä sekä yritysten väliseen että yritysten ja yksityishenkilöiden väliseen yhteistyöhön. Vastuu Groupin tunnetuimpia palveluita ovat tilaajavastuulain velvoitteet digitalisoiva Luotettava Kumppani, sähköinen allekirjoitustyökalu SignSpace sekä datavirtoja yhdistävä Platform of Trust.

Digitaalinen työllistyminen -jatkohankkeessa kehitetään palvelua, joka auttaa alan opiskelijoita ja tekijöitä oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä löytämään KIRA-alalle erikoistuneet mutta sirpaloituneet työnhaku- ja työelämäpalvelut. Hankkeen ympärille on muodostunut 700 hengen asiantuntijaverkosto. Verkostotyön tavoitteena on tehdä yhdessä tekemällä KIRA-alasta entistä houkuttelevampi, edistää KIRA-alan jatkuvaa oppimista ja työllisyyttä sekä parantaa rakentamisen laatua.