Lataa ikoni

Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa

Lataa opas

Tilaajavastuulaki

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

 

Mitkä ovat tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet?

Laki edellyttää tilaajaa tarkistamaan, ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle, enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset, joita ovat:

  • Selvitykset ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin kuulumisesta.
  • Kaupparekisteriote.
  • Selvitykset verovelasta.
  • Selvitykset työntekijöiden eläkevakuutuksesta ja eläkemaksujen maksamisesta.
  • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
  • Rakennusalalla myös selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta.
  • Dokumenteilta tulee tarkastaa myös mahdolliset yrityksen vastuuhenkilöiden liiketoimintakiellot. Sopimusta ei saa solmia sellaisen tahon kanssa, jonka lain vaatimilta selvityksiltä ilmenee yrityksen vastuuhenkilön liiketoimintakielto.

Koostimme oppaan laista ja sen vaatimuksista. Lataa opas alla.

Lataa opas: Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa

Kerro hieman itsestäsi ja pääset lataamaan oppaan.