« takaisin

Roolit sekaisin raksalla?

18.11.2016

roolit_sekaisin_raksalla.jpg 

Vuonna 2014 voimaan astunut rakennusalan tiedonantovelvollisuus toi mukanaan kasan uusia velvoitteita rakennusalalle. Velvoitteiden hoitamisessa on olennaista tiedostaa ja ymmärtää oma roolinsa rakennustyömaalla, koska tiedonantovelvoite kohdistuu rakennustyön tilaajiin ja yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajiin.

Kuka kukin on?

Rakennustyön tilaajat ilmoittavat Verohallinnolle tiedot urakkasopimuksistaan ja niiden laskutuksesta kuukausittain. Tilaajia ovat kaikki, jotka ostavat urakkaansa alihankintatyötä. Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta raportointivelvollisia ovat ne tilaajat, joiden alihankintasopimusten arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euron raja-arvon.

Jos siis tilaat alihankintatyötä alle 15 000 euron arvosta, sinun ei tarvitse raportoida tietoja Verohallinnolle. Jos sopimus alkaa pienempiarvoisena, mutta yllättäen 15 000 euron raja-arvo ylittyykin työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, kun raja-arvo ylittyy tai siinä kuussa, kun tilaaja tietää, että raja-arvo tulee ylittymään. Tällaisessa tapauksessa tietoja ei tarvitse ilmoittaa takautuvasti ajalta ennen raja-arvon ylittymistä.

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja nimetään erikseen. Jos päätoteuttajaa ei ole nimetty sopimuksessa, päätoteuttaja on viime kädessä rakennuttaja itse. Tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta päätoteuttajan on ilmoitettava Verohallinnolle rakennustyömaan työntekijätiedot keskitetysti kuukausittain. Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan paikkaa, jolla työskentelee samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Jos päätoteuttaja tilaa myös alihankintatyötä, on hänen ilmoitettava Verohallinnolle urakkatiedot sellaisista sopimuksista, joiden arvo ylittää 15 000 euron raja-arvon.

Päätoteuttaja on myös vastuussa työturvallisuudesta, ja hänen on huolehdittava työntekijöiden perehdyttämisestä ja työmaan henkilölistan ylläpitämisestä.

Toimittajiksi kutsutaan tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta alihankkijoita, jotka eivät toimi päätoteuttajina tai tilaa yli 15 000 euron arvosta alihankintatyötä. Toimittajilla ei ole raportointivelvoitetta Verohallinnolle, mutta toimittajien on annettava päätoteuttajille työntekijätiedot sovitulla tavalla, jotta päätoteuttaja voi ilmoittaa tiedot Verohallinnolle.

Jos kaipaat kertausta tiedonantovelvollisuudesta ja muista rakennusalalla vaikuttavista lainsäädännöistä, tutustu maksuttomaan oppaaseemme täällä: Lataa opas työturvallisuus-, veronumero- ja verotusmenettelylaista


Lue lisää aiheesta