« tillbaka till första sidan

Taitoregister och Valttikort -tjänsternas avtalsvillkor och dataskyddsbeskrivningar ändras 16.12.2020

Nov 16, 2020 9:31:20 AM

Taitoregister och Valttikorts -tjänsternas avtalsvillkor och dataskyddsbeskrivningar ändras. Ändringarna träder i kraft 16.12.2020.

Orsaken till ändringarna är vår vilja att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla elektroniska tjänster som med hjälp av öppen och transparent information, gynnar hela fastighets- och byggnadsbranschen. Genom att dela information om antalet Valttikort och kompetenser i företagen kan vi exempelvis hjälpa beställare och leverantörer att ännu bättre hitta lämpliga samarbetspartners. Även det enskilda företaget gynnas av att denna information är tillgängligt för alla.

När avtalsvillkoren och dataskyddsbeskrivningarna träder i kraft kan Vastuu Group:

  • I sina egna tjänster visa antalet beviljade och giltiga Valltikort på företags-, koncern-, eller branchnivå
  • I sina egna tjänster visa antalet kompetenser införda i Taitoregistret på företags-, koncern-, eller branchnivå
  • Dela ovannämnda information till specifika samarbetspartners
  • I informationen som delas ingår inte en enskild persons kort- och kompetensinformation

Ändringarna i avtalsvillkoren och dataskyddsbeskrivningarna kräver inga åtgärder av våra kunder.


De nya avtalsvillkoren hittar du här

Valttikortets nya dataskyddsbeskrivning hitta du här och Taitoregistrets nya dataskyddsbeskrivning hittar du här.


Läs mer om detta ämne