« tillbaka till första sidan

Hartwall Capital blir delägare i Vastuu Group

Feb 1, 2023 9:30:00 AM

 

Det familjeägda investeringsbolaget Hartwall Capital har gjort en investering i Vastuu Group den 31 januari 2023 och blir därmed delägare i bolaget. Vastuu Group och dess dotterbolag satsar nu på att kunna öka det mervärde bolaget kan erbjuda sina kunder samttillväxt. Inom den närmaste framtiden siktar Vastuu Group på att utveckla sitt serviceutbud på hemmamarknaden samt att förbereda sig på en gradvis expansion till den internationella marknaden. Det kapital som affären för med sig möjliggör de behövliga investeringarna för att uppnå de målen.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Hartwall Capital, som medför den kunskap som behövs i det här skedet av vår utveckling. Vi uppskattar Hartwall Capitals familjeföretagsbakgrund; att dela värdegrund är viktigt för båda parter. Vi vill att satsningarna på utvecklingen av verksamheten är långsiktiga, säger Vastuu Groups vd Lars Albäck.

– Vastuu Group befinner sig i ett mycket intressant skede. Bolaget har en enorm tillväxtpotential enbart genom att utveckla och bredda det nuvarande serviceutbudet. Utöver det är de teknologiska lösningar som Vastuu Group har utvecklat för att dela och förmedla dataströmmar färdiga för kommersialisering. Bolaget har också kapacitet att göra väl ifrån sig på den internationella marknaden. Vi är glada över att få möjligheten att föra Vastuu Group emot nästa skede tillsammans med de nuvarande ägarna och teamet, säger Hartwall Capitals Head of Investments, Managing Director Niko Mokkila.

 

Med ansvarstagande och transparens som hörnstenar


För Vastuu Group spelar företagsansvaret en viktig roll för stödet av bolagets strategi och verksamhetsmodell. En av verksamhetens hörnstenar är att förmedla trovärdig information. Vastuu Group koncentrerar sig på tjänster som bistår med att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer upp samt på att främja tilliten, transparensen och det verifierade ansvaret i vårt samhälle. Som en neutral samarbetspart kan Vastuu Group tjäna hela branscher och fungera som brobyggare i samarbetet mellan olika sektorer.

– Samhällsansvaret och bortrensningen av den grå ekonomin är allt viktigare teman såväl inom investeringsbranschen samt inom byggbranschen. Genom vår investering kan vi bidra på båda områdena, säger Mokkila.

Ansvarsaspekten kristalliseras i synnerhet i tjänsten Pålitlig Partner, som förmedlar information om såväl stora byggbolags som mindre, självständiga företagares ansvar gentemot samhället och dess övriga aktörer. Samtidigt gör tjänsten bolagens verksamhet mer öppen och transparet. En Pålitlig Partner-kund kan bevisa för hela marknaden att den är just det.

– Hartwall Capital kompletterar Vastuu Groups nuvarande ägarbas, främst bestående av organisationer inom bygg- och fastighetssektorn, på ett fint sätt. Vastuu Group får en ägare med en stark familjeföretagarbakgrund, som aktivt deltar i att utveckla verksamheten och skapar ett betydande mervärde för de nästa utvecklingsskedena genom den kunskap som Hartwall Capital hämtar in. Vastuu Groups verksamhet främjar sina kunders möjligheter att fungera på ett ansvarsfullt och transparent sätt, vilket förutom att vara bra för vårt samhälle också är en stor tillväxtmöjlighet, säger Vastuu Groups styrelseordförande Jukka Ruuska.


Mer information:

Lars Albäck
VD
Vastuu Group Oy
+358 40 503 3672
lars.alback@vastuugroup.fi


Niko Mokkila
Managing Director, Head of Investments
Hartwall Capital
niko.mokkila@hartwallcapital.fi 


Läs mer om detta ämne