« tillbaka till första sidan

Avtalsvillkoren för rapporttjänsterna ändras den 15 april 2024

Mar 15, 2024 10:23:41 AM

Vastuu Group kommer att göra en ny version av tjänsten Pålitlig Partner tillgänglig för kunderna. För distribution av rapporterna Pålitlig Partner 2.0 i Vastuu Groups rapporttjänster (Rapporttjänsten, Rapport PRO och Valvoja) gör vi ändringar, som krävts av datainnehållet i den nya serviceversionen av Pålitlig Partner, i specialvillkoren för tjänsterna samt några ändringar i de allmänna servicevillkoren för Vastuu Groups tjänster.

 

De viktigaste ändringarna i specialvillkoren för rapporttjänsterna är följande:

  • Rapporttjänsten får egna specialvillkor.
  • Användarrätten till Pålitlig Partner-rapporterna och de uppgifter som de innehåller har specificerats så att kunden enbart får använda rapporterna för att kontrollera och spara de uppgifter som omfattas av beställaransvaret när det gäller kundens egna (eventuella) leverantörer och andra samarbetspartner på det sätt som krävs samt för kontroll av dessa aktörers ekonomiska situation liksom uppgifter om sanktioner och bakgrund med tanke på kundens leverantörs- och riskhantering.
  • I rapporttjänsterna får endast företagsuppgifter som ska användas på det sätt som beskrivs ovan sökas och läggas till för övervakning.
  • Kunden kan för det angivna ändamålet lämna ut de uppgifter som ingår i Pålitlig Parter-rapporterna till sina koncernbolag och rådgivare samt till myndigheter för uppfyllande av lagstadgade skyldigheter. I övrigt har kunden inte rätt att lämna ut uppgifterna till tredje parter eller att återförsälja Pålitlig Partner-rapporterna.

Därtill har det gjorts några ändringar i de allmänna servicevillkoren.

Du kan läsa de nya villkoren här. De nya villkoren träder i kraft den 15 april 2024.

Vastuu Group ger mer information om den nya Pålitlig Partner -tjänsten i samband med lanseringen. Då publiceras också de uppdaterade servicevillkoren för tjänsten.


Läs mer om detta ämne