« tillbaka till första sidan

Användarvillkoren för Ilmoita-tjänsten och Valttikort-tjänsten ändras den 30 juni 2022

May 30, 2022 10:25:02 PM

Användarvillkoren för tjänsten Ilmoita- och Valttikort-tjänsten ändras den 30 juni 2022. Ändringen grundar sig på ändringar i arbetarskyddslagen och lagen om skattenummer- och skattenummerregistret som träder i kraft den 1 juli 2022.

Enligt de ändrade lagarna är förutsättningen för att arbeta inom skeppsbyggnadsbranchen att den anställde har ett personkort försedd med bild och med ett skattenummer registrerat i skattenummerregistret. Ilmoita -tjänsten och Valttikort-tjänsten ändras så att tjänsterna i framtiden även kan användas inom skeppsbyggnadsbranchen och att Valttikortet kan användas på varvet som ett säkert identitets- och accesskort.

Valttikortet kan beställas för anställda som är registrerade i skattenummerregistret från och med 1.6.2022.

Mer information om valttikortet för skeppsbyggnadsbranchen kan fås på svenska av vår operativa direktör.

Johannes Albäck
+358 40 753 6788
johannes.alback@vastuugroup.fi

 

Följande ändringar har gjorts i villkoren i kontraktet:


Ilmoita-tjänsten:

  • Hänvisningar till skeppsbyggnadsbranchen i punkterna 2.1–2.4

Valttikort-tjänsten:

  • Avtalsvillkoren har separerats till en separat bilaga (tidigare en del av de special villkoren för tjänsten Ilmoita)
  • Hänvisningar till skeppsbyggnadsbranchen har lagts till i punkterna 2–3
  • Lagt till en ny punkt 5 om tillhandahållande och kontroll av uppgifter från skattenummerregistret
  • Specificerade villkoren för kortets giltighet i avsnitt 7

Ändringen av villkoren kräver inga åtgärder från våra kunder.

Du hittar de nya villkoren för tjänsterna här (finska)


Läs mer om detta ämne