Valttikort och Pålitlig Partner hand i hand

Arbetsäkerhet och transparent företagsverksamhet är två avgörande faktorer inom byggsektorn. De främjar inte bara säkra arbetsförhållanden utan skapar även grunden för långsiktig framgång och kundnöjdhet.

För att kunna förbättra arbetsmiljön och främja en mer transparent företagsverksamhet förutsätter vi Pålitlig Partner kundrelation från alla Valttikortti-kunder.

Vi kommer att inaktivera Valtti-korten den 28 mars 2024 om företaget inte har lämnat in det pålitliga partneravtalet till dess.

 

luotettava-kumppani-kayttovinkit-hero-900x800px

Valttikort + Pålitlig Partner = en mer transparent och pålitlig samarbetspartner

Prenumerantansvarsuppgifters öppenhet är viktig eftersom den främjar bekämpningen av den svarta ekonomin, ekonomisk stabilitet, arbetsmiljösäkerhet och rättvis konkurrens. Den hjälper också alla parter på arbetsplatsen att försäkra sig om att alla handlar ansvarsfullt och i enlighet med lagens krav.

Vastuu Group vill möjliggöra pålitliga verktyg för alla aktörer på arbetsplatserna för att hantera lagförpliktelser.Valtti kort är den elektroniska personidentifikationen enligt standarden inom branschen, som också fungerar som en nyckel till arbetsplatsen. Pålitlig Partner hjälper till att ansöka om och uppdatera de uppgifter som krävs enligt beställaransvarslagen på företagets vägnar. Dessutom kan rapporten innehålla andra värdefulla uppgifter, såsom information om företagets ansvarsförsäkring.

Genom att kombinera dessa två kan vi tillsammans bättre bekämpa den svarta ekonomin och möjliggöra mer pålitlig information och öppnare konkurrens inom branschen.

Gör så här:

Vi kommer att inaktivera Valtti-korten den 28 mars 2024 om företaget inte har lämnat in det pålitliga partneravtalet till dess.