« takaisin

Taitoregistrets ABC

Taitoregistrets ABC.jpg

Att utveckla en helt ny tjänst är en lång process. Speciellt då avsikten är att underlätta en så stor och rörig helhet som kortrallyt, som beror på de otaliga yrkeskompetenserna som krävs idag. I Taitoregistret finns redan ca 30 av de vanligaste kompetenstyperna inom byggbranschen, t.ex. SETI:s elsäkerhetsbehörighet och uppgifter om tillstånd för asbestrivning som Regionförvaltningsverket upprätthåller. En del av kompetenserna verifieras direkt från källregistret och meningen är att allt fler yrkeskompetenser skall finnas i Taitoregistret och verifieras direkt från källan. En nyhet i Taitoregistret är arbetssäkerhetskortet, som vi verifierar direkt från Arbetarskyddscentralens register.

Vad, var och hur?

Men vad är Taitoregistret? Kort sagt är det ett elektronisk yrkeskompetens- och kunnighetsregister. I tjänsten kan företag hantera sina egna och arbetstagarnas kompetenser. Idéen med Taitoregistret är att samla alla yrkeskompetenser på ett ställe, där de enkelt kan hanteras och avläsas elektroniskt, antingen via en webbläsare eller direkt från Valttikortet med hjälp av en mobilapplikation.

Du hittar Taitoregistret i ditt företagskonto, där du själv kan aktivera tjänsten. Välj Taitoregistret då du har loggat in och välj sedan en, för ditt företag, passande tjänstenivå. I Taitoregistrets gratisversion kan du se kompetenser och bekanta dig med tjänsten. För att mata in information behöver du aktivera den avgiftsbelagda tjänsten. Efter aktiveringen kan du föra in dina arbetstagares kompetenser. Uppgifterna kan enskilt matas in manuellt, många kompetenser kan importeras med hjälp av en excel-fil och i framtiden kommer kompetenser att kunna överföras även via ett gränssnitt. Taitoregistret används alltså via ett webbläsarbaserat användargränssnitt. En del av kompetenserna, som Arbetarskyddscentralens arbetssäkerhetskort och SETI:s elsäkerhets behörighet, uppdateras automatiskt i tjänsten från källregistret.

Taitoregistret är även anknutet till våra andra tjänster, och tjänsten använder sig av samma arbetstagarinformation, som är angiven i Ilmoita-tjänsten. För att identifiera arbetstagaren används arbetstagarens skattenummer.

Fler kompetenser i framtiden

Vi utvecklar Taitoregistret konstant. Målet är att utvidga både kompetensernas och samarbetspartnernas mängd. I framtiden är kompetenserna alltså avläsbara från allt fler system. I framtiden kan instruktören dessutom själv mata in kompetenser i registret genast efter skolningen.

Vill du veta mer? Här kan du bekanta dig med tjänsten:

Bekanta dig med Taitoregistret


Lue lisää aiheesta