Reliable Partner Polska

Usługa Reliable Partner jest najłatwiejszym sposobem na wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy o odpowiedzialności kontrahenta w Finlandii. Usługa pobiera informacje z różnych rejestrów, aktualizuje je i publikuje.

Obecnie firmy z Estonii, Szwecji, Litwy, Łotwy i Polski mogą zostać członkami rejestru Reliable Partner (Wiarygodny Partner).

Content
Reliable Partner Polska

Reliable Partner

Zaoszczędzisz czas i wysiłek, które trzeba byłoby poświęcić na zebranie i dostarczenie stronie zlecającej – kontrahentowi wszystkich wymaganych dokumentów osobno. Dołączając do rejestru, firma podwykonawcza staje się zweryfikowana i wiarygodna, działając w pełnej zgodności z prawem. Po uzyskaniu certyfikatu Reliable Partner będziemy stale aktualizować informacje o firmie, a raport można pobrać w dowolnym momencie w naszej usłudze raportów.

Obecnie firmy z Estonii, Szwecji, Litwy, Łotwy i Polski mogą dołączyć do rejestru Reliable Partner.

 

Roczna opłata za usługę:

Reliable Partner Partner Polska 250 € (podatek 0%).

Reliable Partner Finland 115 € +podatek.

Jeśli Polska firma ma oddział lub zagraniczne przedstawicielstwo lub oddział w Finlandii, należy również wypełnić pełnomocnictwo dla fińskiej spółki.

Bycie członkiem rejestru Reliable Partner zapewnia firmie przewagę konkurencyjną i pomaga jej wyróżnić się na rynku ofert przetargowych w Finlandii.

Jak dołączyć?

Wydrukuj PDF Pełnomocnictwo, wypełnij, podpisz i wyślij do nas e-mailem lub pocztą. Zapłacimy za ciebie przesyłkę. Jeśli się spieszysz, zalecamy przesłanie nam pełnomocnictwa e-mailem.

Wysłanie nam pełnomocnictwa upoważnia Vastuu Group do gromadzenia i odnawiania wszystkich dokumentów określonych w ustawie o zobowiązaniach kontrahenta w imieniu Twojej firmy.

Jeśli Twoja firma ma zarejestrowaną filię lub oddział w Finlandii, musisz również wypełnić pełnomocnictwo dla fińskiej firmy (opłata roczna 115 € + podatek).

Jeśli chcesz otrzymać raport Reliable Partner tak szybko, jak to możliwe, wyślij do nas

  • oficjalne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, które nie jest starsze niż 10 dni
  • oficjalny certyfikat ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (opcjonalnie)

Jeśli Twoja firma ma pracowników pracujących w Finlandii (Pracownicy delegowani), poinformuj nas o tym

  • który fiński układ zbiorowy stosuje się do delegowanych pracowników
  • gdzie zorganizowałeś opiekę zdrowotną dla pracowników delegowanych w Finlandii

Jeśli Twoja firma ma pracowników na liście płac, którzy jeszcze nie uzyskali certyfikatów A1

  • musisz skontaktować się z fińską firmą ubezpieczeniową i uzyskać ubezpieczenie emerytalne (TyEL) dla swoich pracowników.
  • uzyskać zaświadczenie o ustawowym ubezpieczeniu wypadkowym, które nie jest starsze niż 3 miesiące.
  • Jeśli Twoi pracownicy posiadają certyfikaty A1, fińskie ubezpieczenie emerytalne i ustawowe ubezpieczenie wypadkowe nie są wymagane.

Możesz uzyskać te zaświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.