„Reliable Partner“ gairės

Nedvejodami susisiekite su mumis, jei kyla klausimų dėl prisijungimo prie paslaugos!

VastuuGroup_VASTUULLISUUS2_transparent_Small

Užpildykite įgaliojimą

 • Norėdami prisijungti prie „Reliable Partner“ paslaugos, atsispausdinkite įgaliojimą PDF formatu, ir užpildykite jį

Fill_in_the_Reliable_Partner_proxy1


 • Jei jūsų įmonė turi registruotą įmonę arba filialą Suomijoje, nurodykite įmonės pavadinimą bei įmonės Suomijos juridinio asmens kodą 1.1 skyriuje ir kontaktinį asmenį su jo telefono numeriu. Tokiu atveju nepamirškite priregistruoti šios įmonės Suomijos „Reliable Partner“ paslaugoje užpildydami atskirą įgaliojimą. Daugiau informacijos ieškokit https://www.vastuugroup.fi/fi-en/our-services/reliable-partner

 

Reliable_Partner_proxy_section4

 • .1 skyriuje nurodykite, ar jūsų įmonės turi komandiruotų darbuotojų Suomijoje. Jei turite komandiruotų darbuotojų, galiojantys jūsų darbuotojų A1 dokumentai turi būti tiesiogiai perduoti rangovams bei siunčiam mums kartu su įgaliojimu.

 • Jei komandiruoti darbuotojai negali pateikti galiojančio A1 dokumento savo šalyje, jūsų įmonė turi gauti Suomijos pensijos draudimą (TyEL) ir darbuotojo kompensacijos draudimą iš Suomijos draudimo bendrovės.

 • Tokiu atveju pateikite Suomijos pensijos draudimo bendrovės pavadinimą 4.2 skyriuje. Informacija apie darbuotojo kompensacijos draudimą turėtų būti pateikta 6 skyriuje. Nepamirškite mums taip pat atsiųsti sertifikato kopijos, kai siunčiate įgaliojimą. Sertifikatas neturėtų būti išduotas anksčiau negu prieš 3 mėnesius.


Reliable_Partner_proxy_section7-8

 • 5 skyriuje pateikite kolektyvinę sutartį, kurią naudoja jūsų rangovas. Susisiekite su savo rangovu ir paprašykite šios informacijos.

Reliable_Partner_proxy_sections78

 • Atkreipkite dėmesį, kad jei turite darbuotojų, turite jiems parūpinti profesinės sveikatos priežiūros paslaugas Suomijoje.
 • 7 skyriuje nurodykite, ar jūs šiuo metu esate pasirūpinęs profesinės sveikatos priežiūros paslaugomis. Pateikite sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo pavadinimą ir adresą.

 • Jei turite galiojantį civilinės atsakomybės draudimą, skyriuje pateikite informaciją apie šį draudimą.

Nepamirškite mums taip pat atsiųsti draudimo pažymėjimo kopijos, kai siunčiate įgaliojimą. 

 • Pateikite mums galiojantį mokesčių sertifikatą, išduotą Lietuvos mokesčių inspekcijos (VMI).

 • Susisiekite su Lietuvos mokesčių inspekcija (VMI) ir paprašykite išduoti mokesčių sertifikatą, patvirtinantį, kad jūsų įmonė yra įvykdžiusi visus mokestinius įsipareigojimus.


Kai siunčiate įgaliojimą „Vastuu Group“, kaip priedus pateikite ir toliau nurodytus dokumentus ir sertifikatus:

 • Galiojantį mokesčių sertifikatą, išduotą Lietuvos mokesčių inspekcijos (VMI);

 • Pažymėjimą apie darbuotojo kompensacijos draudimą, jei darbuotojai negali pateikti galiojančio A1 dokumento;

 • Pažymėjimą apie civilinės atsakomybės draudimą (pasirenkama).

 • Norint apdoroti jūsų įmonės informaciją, mums taip pat reikia oficialaus Lietuvos mokesčių inspekcijos (VMI) kontakto ir mokesčių sertifikato, patvirtinančio, kad jūsų įmonė yra įvykdžiusi visus mokestinius įsipareigojimus. Jei šis sertifikatas siunčiamas el. paštu, jis turi būti sudarytas ADOC formatu.

Jūsų įmonės „Reliable Partner“ ataskaitos gavimas

Pirmą savo įmonės ataskaitą gausite maždaug po 2–4 darbo dienų. Po to jums el. paštu bus siunčiama nauja jūsų įmonės „Reliable Partner“ ataskaita kartą per mėnesį adresu, kurį nurodysite įgaliojime.

Šiuo metu „Reliable Partner“ ataskaita galima tik Suomių kalba.


tilaajavastuu-fi-report

 

Jūsų informacijos atnaujinimas

Siekiant kaskart atnaujinti ataskaitą, kiekvieną mėnesį siųskite mums el. paštu customerservice(at)certbaltic.com naują mokesčių sertifikatą, mes susisieksime su jumis atnaujindami ataskaitą. Jei šis sertifikatas siunčiamas el. paštu, jis turi būti sudarytas ADOC formatu.

Kaip nurodyta „Reliable Partner“ paslaugos sąlygose ir nuostatuose, jūs turite informuoti „Vastuu Group“ klientų aptarnavimo skyrių, jei pasikeičia jūsų draudimo bendrovė. Jei pakeičiate savo darbuotojo kompensacijos arba civilinės atsakomybės draudimo bendrovę, atsiųskite naujo draudimo sertifikatą.

„Reliable Partner“ logotipas

„Reliable Partner“ narystės logotipą gali naudoti įmonės, kurios prisijungė prie partnerystės programos. Logotipas gali būti pridėtas prie visos įmonės reklaminės medžiagos bei gali būti įkeltas į jos svetainę. 

Logotipą ir „Reliable Partner“ logotipo naudojimo sąlygas ir nuostatas rasite čia.