Dažniausiai užduodami klausimai

Čia rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Jei turėsite kitų klausimų, susisiekite su mumis.

VastuuGroup_VASTUULLISUUS2_transparent_Small

DUK – „Reliable Partner“

„Reliable Partner“ paslauga – kas tai?

Užsisakius „Reliable Partner“ paslaugą, sudaroma ataskaita naudojant įstatymiškai būtiną informaciją, įskaitant įstatymuose numatytus nelaimingų atsitikimų draudimus, galiojančias kolektyvinius susitarimus ir informaciją apie mokesčius bei įvykdytus įdarbinimo pensijų įsipareigojimus. Prisijungęs prie „Reliable Partner“ paslaugos, tiekėjas leidžia, kad informacija apie jo tokių įsipareigojimų vykdymą gali būti viešai ieškoma ataskaitų paslaugoje. Suomijos rangovo civilinės atsakomybės akte reikalaujama, kad ši informacija būtų tikrinama prieš sudarant sutartį.

Kokia nauda prisijungus prie paslaugos?

Kai prisijungsite prie „Reliable Partner“ paslaugos kaip tiekėjas, jums daugiau nereiks pateikti įmonės sertifikatų, kurių reikalaujama Rangovo civilinės atsakomybės akte. Visa informacija bus pateikiama įmonės ataskaitoje, kurią galima tiesiai pateikti sutartiniams partneriams.

Kaip prisijungti?

Prie paslaugos galite prisijungti užpildę įmonės informaciją įgaliojime ir siųsdami pasirašytą įgaliojimą SBCC. Taip įgaliojama paieška ir jūsų įmonės informacijos paskelbimas (įmonių registras, registro informacija ir mokesčiai, pensija, nelaimingų atsitikimų draudimas, galiojančios kolektyvinės sutartys ir darbo sveikatos priežiūra) Tilaajavastuu.fi paslaugoje. Įgaliojimą užpildyti ir pateikti tereiks vieną kartą.

 

Kiek kainuoja paslauga?

Metinis „Reliable Partner“ paslaugos mokestis yra 200 EUR, PVM – 0 %. Jei jūsų įmonė turi dukterinę įmonę Suomijoje, jums taip pat reiks prisijungti prie Suomijos „Reliable Partner“ paslaugos, nes abiejų įmonių informacija turi būti tikrinama.  „Reliable Partner“ paslauga Suomijoje kainuoja 105 EUR + PVM 24 %. Nuo 2019 Sausio 1-osios, "Reliable Partner Finland" paslaugos metinė kaina 115 Eur +PVM.

 

Kada gausiu pirmą sąskaitą faktūrą už „Reliable Partner“ narystę?

Pirmą sąskaitą faktūrą gausite per dvi savaites nuo „Reliable Partner“ paslaugos naudojimo pradžios.

 

Kur galiu gauti „Reliable Partner“ logotipą?

„Reliable Partner“ narystės logotipą gali naudoti visos įmonės, kurios prisijungė prie partnerystės programos.

Kai prisijungsite prie paslaugos, aplankykite https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/medialle ir galėsite naudoti logotipą.

Daugiau informacijos bei logotipo naudojimo sąlygas ir nuostatas rasite:

https://www.tilaajavastuu.fi/en/media-en/use-of-the-logo/

 

ATASKAITOS

Kokias ataskaitas gaus mano įmonė, prisijungusi prie paslaugos?

Pagal Rangovo civilnės atsakomybės aktą, Jūsų įmonė, atnaujintą ataskaitą, gaus kiekvieną mėnesį.

 

Kaip dažnai yra atnaujinama mano Patikimo Partnerio ataskaita?

Jūsų ataskaita yra atnaujinama kartą per mėnesį. Tam, kad ataskaita būtų atnaujinta, mums reikės patikslintos informacijos apie jūsų įmonės mokesčius. Pateikite kas mėnesį atnaujintą VMI mokesčių mokėjimo sertifikatą paštu: customerservice@vastuugroup.fi ADOC-formatu.

 

Ką reiškia „Selvitettävää“, arba „Reikia paaiškinimo“?

„Reikia paaiškinimo“ reiškia, kad jums reikia patikrinti mokesčių mokėjimus arba pensijų mokėjimus, nes gauta pranešimų apie skolas. Kai susisieksite su tinkamu šaltiniu ir atliksite mokėjimo susitarimus, galite siųsti mums sertifikatą, ir mes dar kartą atnaujinsime jūsų informaciją.

 

Ar galiu gauti išankstinį pranešimą apie ataskaitą, kurios būseną ketinama pakeisti iš „Selvitettävää“, arba „Reikia paaiškinimo“?

Mes visada jums pranešime apie ataskaitos pokyčius el. paštu. Deja, mums neįmanoma jums apie tai pranešti iš anksto, nes „Suomen Tilaajavastuu Oy“ yra įsipareigojusi skelbti informaciją iš pensijų draudimo bendrovių ir mokesčių inspekcijos nedelsiant.

 

Ką reikia „OK“ simbolis?

„OK“ simbolis reiškia, kad, pagal mūsų informacijos šaltinius, jūs atitinkate rangovo įsipareigojimus. Simbolis naudojamas, kai netrūksta nė vieno elemento, į nė vieną elementą nereikia atkreipti dėmesio arba paaiškinti įmonės informacijoje.

 

Ką daryti, jei mano įmonės ataskaitoje yra simbolis „Huomioi“, arba „Pastaba“?

„Pastabos“ simbolis naudojamas, kai klientas turėtų atsižvelgti į išimtį tiekėjui, pavyzdžiui, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas. Jūsų įmonė, tiekėjas, turėtų siųsti būtiną išimties įrodymą, jei klientas jo paprašo. Simbolis nereiškia, kad klientas negali pateikti užsakymo.

 

Ką daryti, jei mano įmonės ataskaitoje yra „Tietoja odotetaan“, arba „Laukiama informacijos“, simbolis?

„Laukiama informacijos“ simbolis ataskaitoje reiškia, kad arba trūksta informacijos, arba jos laukiama, tarkim, iš pensijų draudimo bendrovės. Susisiekite su mumis ir bet kada sužinokite, kokios būsenos yra jūsų ataskaita.

 

Ką daryti, jei mano įmonės ataskaitoje yra „Selvitä“, arba „Paaiškinti“, simbolis?

Jūsų įmonės ataskaitoje „Paaiškinti“ simbolis gali būti dėl šių priežasčių:

 • reikia patikslinti mokesčių mokėjimo informaciją ir (arba)
 • reikia patikslinti pensijų draudimo informaciją.

Susisiekite su mokesčių inspekcijos klientų aptarnavimo skyriumi ir (arba) savo pensijų draudimo bendrove ir sužinokite priežastį, kodėl rodomas šis simbolis ir kaip išspręsti problemą. Pateikite mokėjimo sertifikatus „Tilaajavastuu“, ir simbolis bus pašalintas. PASTABA: „Paaiškinti“ simbolis nereiškia, kad tiekėjas ir klientas negali bendradarbiauti, jei įvykdomi nepastebėti įsipareigojimai.

 

Ką mano ataskaitoje reiškia „SEIS“, arba „STOP“?

„STOP“ simbolis jūsų įmonės ataskaitoje matomas, kai jūsų įmonės prekybos registro išraše matomas vienas iš toliau pateiktų įrašų:

 • asmeniui uždrausta užsiimti verslo veikla;
 • įmonė likviduojama pagal Suomijos verslo informacijos sistemą;
 • bendrovė yra bankrutavusi pagal Suomijos verslo informacijos sistemą;
 • įmonė nebevykdo veiklos pagal Suomijos verslo informacijos sistemą.

 

SERTIFIKATAI

 

Ar galiu atskirai atsispausdinti sertifikatus iš savo ataskaitos?

Konkreti ataskaitos dalis, pavyzdžiui, nelaimingų atsitikimų draudimas, negali būti atspausdinta atskirai nuo įmonės ataskaitos. Tačiau iš Reliable Partner paslaugos gauta įmonės ataskaita pakeičia visus sertifikatus, kurie kitu atveju turėtų būti pateikti atskirai.

 

Kokie sertifikatai turėtų būti siunčiami su įgaliojimu?

Jei norite, kad jūsų „Reliable Partner“ ataskaitos būsena būtų „OK“, pateikite mums toliau nurodytus sertifikatus:

 • jei jūsų įmonė nesamdo darbo jėgos:
  • mokestinių įsipareigojimų įvykdymo sertifikatą (ne senesnis negu 10 dienų);
 • jei jūsų įmonė nesamdo darbo jėgos, taip pat galite pateikti:
  • darbuotojo pensijos (TyEL) draudimo mokėjimo ir galiojimo sertifikatą (ne senesnis negu 10 dienų);
  • sertifikatą, patvirtinantį įstatymais numatytą nelaimingų atsitikimų draudimą (ne senesnį negu 3 mėnesių);
  • informaciją apie įstatymais numatytą sveikatos priežiūros teikėją;
  • informaciją apie tai, kokiomis kolektyvinėmis sutartimis vadovaujasi jūsų įmonė.

Be to, kaip papildomą informaciją, galite mums atsiųsti sertifikatą, patvirtinantį civilinės atsakomybės draudimą, ir sertifikatą, patvirtinantį verslininko nelaimingų atsitikimų draudimą (ne senesnį negu 3 mėnesių).

 

Kur turėčiau siųsti sertifikatus?

Visus sertifikatus siųskite el. paštu customerservice@vastuugroup.fi (PDF formatu) arba paštu:

Suomen Tilaajavastuu Oy, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 ESPOO FINLAND (SUOMIJA)

 

Kaip seniai turi būti išduoti sertifikatai?

Sertifikatai priimtini, jei jų išdavimo data ne senesnė nei 3 mėnesiai (nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimas) arba ne anksčiau negu prieš 10 dienų (informacija apie mokestines skolas ir pensijų draudimo galiojimą ir apmokėjimą). Profesinės sveikatos priežiūros informacija turėtų būti atnaujinama kas 6–8 savaites. Mes priminsime visiems savo klientams, kad laikas pateikti susijusį atnaujinimą / patvirtinimą kas 6–8 savaites tol, kol bus prieinamos profesinės sveikatos priežiūros teikėjų vartotojo sąsajos.

 

Ar automatiškai atnaujinate civilinės atsakomybės draudimo informaciją po to, kai pateikiau pirmą draudimo sertifikatą?

Civilinės atsakomybės draudimas yra papildoma informacija. Deja, mes negalime automatiškai atnaujinti šios informacijos. Todėl jūs turėtumėte pateikti atnaujintą civilinės atsakomybės draudimo informaciją kartą per metus.

 

Esu pateikęs civilinės atsakomybės draudimo sertifikatą. Kodėl nebematau jo savo ataskaitoje?

Jei pasibaigė jūsų pateikto sertifikato galiojimas, draudimas daugiau nebus matomas jūsų ataskaitoje (pavyzdžiui, jei sertifikato galiojimo laikotarpis yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). Tokiu atveju susisiekite su draudimo bendrove ir paprašykite naujo civilinės atsakomybės draudimo sertifikato ir atsiųskite jį „Suomen Tilaajavastuu Oy“.

 

Atsiunčiau jums sertifikatus el. paštu / paštu. Kaip greitai ši informacija bus matoma ataskaitoje?

Visi mums atsiųsti sertifikatai įvedami į paslaugą per maždaug vieną darbo dieną nuo jų gavimo.

 

Mano įmonė yra įdarbinimo agentūra. Kaip pateikti informaciją apie savo kolektyvines sutartis?

Visos įdarbinimo tarnybos turėtų pateikti informaciją apie kolektyvines sutartis, kuriomis jie vadovaujasi, savo samdomai darbo jėgai. Ataskaitoje pateikiamos visos kolektyvinės sutartys. Paprasčiausia atsiųsti šią informaciją el. paštu customerservice@tilaajavastuu.fi, tarkim, „Excel“ faile.

 

INFORMACIJOS ATNAUJINIMAS IR KEITIMAS

Kaip man atnaujinti savo įmonės informaciją?

Atsiųskite mums sertifikatus el. paštu customerservice@vastuugroup.fi PDF formatu.

 

Ką daryti, jei pasikeičia mano draudimo bendrovė?

Kaip nurodyta „Reliable Partner“ paslaugos sąlygose ir nuostatuose, jūs turite informuoti Suomijos „Tilaajavastuu“ klientų aptarnavimo skyrių, jei pasikeičia jūsų draudimo bendrovė. Rekomenduojame pranešti mums apie šiuos pasikeitimus kiek įmanoma greičiau, kad jūsų įmonės ataskaita būtų atnaujinta.

Jei pasikeičia jūsų nelaimingų atsitikimų draudimo bendrovė, atsiųskite mums sertifikatą naujam nelaimingų atsitikimų draudimui.

Jei pasikeičia jūsų pensijų draudimo bendrovė, greičiausiai atnaujinti savo bendrovės informaciją galite siųsdami mums naujo pensijų draudimo sertifikatą, kuris būtų išduotas ne anksčiau negu prieš 10 dienų. Kitu atveju informacija bus atnaujinta automatiškai per 2 mėnesius, priklausomai nuo jūsų pensijų draudimo bendrovės.

 

Ką daryti, jei pasikeitė mano įmonės kodas arba pavadinimas?

Turite pranešti SBCC apie įmonės pavadinimo pasikeitimą, kad galėtume atnaujinti šią informaciją paslaugoje. Jei jūsų įmonės kodas pasikeičia arba nutraukiamas jo naudojimas, turite mums apie tai pranešti ir, be to, užpildyti ir atsiųsti naują įgaliojimą naujam įmonės kodui.

 

NARYSTĖS NUTRAUKIMAS

 

Kaip galiu nutraukti savo „Reliable Partner“ narystę? 

Narystę galite nutraukti siųsdami el. laišką customerservice@vastuugroup.fi, temos laukelyje nurodydami „Nutraukimas“. Pranešimo laukelyje nurodykite įmonės pavadinimą, įmonės kodą, nutraukimo priežastį (pavyzdžiui, įmonė nutraukė veiklą) bei asmenį, kuris pasirašo nutraukimą. Taip pat galite nutraukti narystę siųsdami minėtą informaciją paštu į mūsų pašto adresą.

„Valtti“ kortelių užsakymas

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, rekomenduojame naudotis „Firefox“, „Google Chrome“ arba „Safari“ naršyklėmis.

 

Prisijungimas ir registracija

Prisijunkite prie „Ilmoita“ paslaugos pasirinkdami „Ilmoita“ piktogramą naršymo meniu arba pasirinkdami „Prisijungti prie įmonės paskyros“ nuorodos.

Jei esate naujas klientas, turėtumėte pradėti pirmiausia priregistruodami savo įmonės paskyrą. Atkreipkite dėmesį, kad telefono numeris turi būti užrašytas tarptautiniu formatu.

 

Vartotojų valdymas

Atkreipkite dėmesį, kad pirmam asmeniui, kuris sukuria paskyrą, suteikiamas „pagrindinio vartotojo“ leidimas paslaugoje, ir jis gali suteikti kitiems vartotojams prieigą prie paslaugų.

Vartotojų valdymo skyriuje galite gauti prieigą prie kitų vartotojų. Vartotojų valdymo skyrius yra Įmonės puslapio apačioje. Jūsų įmonės pirmasis „veronumero“ vartotojas gali tiesiogiai prisijungti su savo Tilaajavastuu.fi vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Pagrindinis vartotojas suteikia vartotojo leidimus kitiems vartotojams. Leidimai suteikiami Įmonės paskyroje arba „Ilmoita“ paslaugos „Vartotojų leidimų“ skyriuje.

Paparastasis vartotojas ataskaitos paslauga gali naudotis pagal nutylėjimą, o pagrindinis vartotojas gali suteikti vartotojui priėjimą prie kitų paslaugų.

Jei jūsų vartotojo vardas susietas su keliomis įmonės paskyromis, nepamirškite pasirinkti, kurią įmonės paskyrą redaguojate, prieš suteikdami naujų vartotojų leidimą paslaugoms.

Įrašykite naujo vartotojo el. pašto adresą el. pašto laukelyje ir spustelėkite „Pridėti vartotoją“ mygtuką. Pridėtam vartotojui dabar suteikta prieiga prie „Ilmoita“ paslaugos, jis gali pridėti naujus vartotojus.

 

Darbuotojo informacijos įvedimas

Informacijos įvedimas rankiniu būdu:

pilkoje naršymo juostoje pasirinkite darbuotojų skirtuką ir įveskite darbuotojo informaciją.

1. Pasirinkite naujo darbuotojo mygtuką

2. Pasirinkite naujo darbuotojo mygtuką

3. Nuspauskite įrašymo mygtuką. Atkreipkite dėmesį, kad nuotrauką galite įkelti tik įrašę darbuotojo informaciją.

Visa įvesta darbuotojo informacija rodoma puslapio apačioje

 

Importuokite „Excel“ failą:

 

Adreso informacija turi būti užpildyta komandiruoto darbuotojo skyriuje tiems darbuotojams, kurių tėvynė yra ne Suomijoje. Jei darbuotojas turi E101, E102 arba A1 sertifikatą, sertifikato informacija turi būti užpildyta komandiruoto darbuotojo sertifikatų skyriuje. Jei darbuotojui nereikia komandiruoto darbuotojo sertifikato, šis skyrius gali būti paliktas tuščias.

 

Informacijos importavimas iš „Excel“ failo“:
 1. Patikrinkite atitinkamą „Excel“ failo formatą puslapio apačioje atidarydami atsisiuntimo pavyzdį (.xlsx).Download example (.xlsx)

 2. Sukurkite „Excel“ failą, pagal pateiktą pavyzdį, ir spustelėkite „Excel“ failo importavimo mygtuką. Import Excel.

 3. Savo kompiuteryje pasirinkite sukurtą failą arba jį du kartus spustelėdami, arba spustelėdami atidarymo mygtuką. Open.

Pastaba: veronumero.fi paslauga automatiškai patikrina, ar visi atskiri mokesčių mokėtojų kodai, įvesti į „Ilmoita“ paslaugą, yra viešame mokesčių mokėtojų kodų registre. Pats vartotojas turi pareikalauti įvesti atskirus mokesčių mokėtojų kodus, kurių trūksta viešame mokesčių mokėtojų kodų registre, per Mokesčių inspekciją. Atskirų mokesčių mokėtojų kodų patikros rezultatas turi būti atnaujinamas „Ilmoita“ paslaugoje per vieną darbo dieną.

 

Nuotraukos pridėjimas

Spustelėję darbuotojo vardą, pavardę ir informaciją sąraše, puslapio viršuje atidarykite įrašomą informaciją apie darbuotoją. Kai darbuotojo informacija matoma puslapio viršuje, galite pridėti darbuotojo nuotrauką spustelėję įkėlimo nuotrauką.

Jūs taip pat galite įkelti daugiau negu vieną nuotrauką per ZIP failą spustelėdami ZIP importavimo mygtuką puslapio apačioje. Pavadinkite darbuotojų nuotraukas pagal pateiktus mokesčių mokėtojo kodus, pavyzdžiui, 100012341234.jpg, ir sudėkite nuotraukas į ZIP failą. Failo dydis negali viršyti 50 MB. Nuotraukas pridėti naudojant ZIP importavimo mygtuką galima tik tuo atveju, jei failai sudėti į ZIP failus.

 

Darbuotojo informacijos redagavimas

Redaguoti darbuotojo duomenis

 

1.Viršutinėje naršymo EMPLOYEE juostoje pasirinkite darbuotoją. Sąraše pasirinkite darbuotoją.

2.Pasirinkta informacija rodoma puslapio viršuje.

3. Suredaguokite informaciją ir įrašykite spustelėdami įrašymo mygtuką. Save.

4. Pridėkite arba pakeiskite nuotrauką spustelėdami nuotraukos pridėjimo mygtuką. Add photo.

5. Ištrinkite darbuotoją iš sąrašo pasirinkę darbuotojo ištrynimo mygtuką. Delete employee. Pridėkite naują darbuotoją pasirinkdami darbuotojo pridėjimo mygtuką.Add employee.

„Valtti“ kortelių užsakymas be Suomijos banko ID

Jums reiks atlikti pirmiau pateiktus veiksmus ir tuomet susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, kad būtų užbaigtas užsakymas.

„Valtti“ korteles galima užsisakyti mūsų savitarnos interneto svetainėje. Tai gali atlikti asmenys, turintys Suomijos asmeninius interneto bankininkystės vartotojo kredencialus. Naudojantis interneto parduotuve, pristatymo ir sąskaitų faktūrų adresai turi būti Suomijoje. Baltijos šalių įmonės, neturinčios Suomijos adresų ir Suomijos asmeninių internetinės bankininkystės kredencialų, gali pateikti „Valtticard“ užsakymus aptarnavimo punktuose, esančiuose Taline, Estijoje, arba Vilniuje, Lietuvoje. Kortelių užsakymai, pateikti per užsakymo paslaugą, turi būti iš aptarnavimo punkto atsiimti asmeniškai.

Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimu. customer service.

 

„Valtti“ kortelių išjungimas

Jūs galite išjungti „Valtti“ kortelę pasirinkę konkrečią kortelę aktyvių kortelių puslapyje ir spustelėję uždarymo mygtuką.

Atkreipkite dėmesį, kad kai išjungiate kortelę, jos nebegalima pakartotinai atidaryti arba pakartotinai įjungti. Išjungta kortelė nebegali būti naudojama. Jei darbuotojas prarado arba neteko „Valtticard“, kortelė turėtų būti išjungta dėl saugumo priežasčių. Tuomet naują kortelę galima užsakyti „Valtti“ kortelių skirtuke. Jūs gausite mokėti už naują užsakymą pagal naują kainyną.

 

Statybų aikštelės registracija

 

Jūs galite priregistruoti savo įmonę statybų aikštelėje aikštelių registracijos skirtuke, esančiame pilkoje naršymo juostoje. Site registration.

Prieš jums pradedant aikštelės registraciją, jums reiks toliau pateiktos informacijos:

„Site Key“

Kliento vardo, pavardės ir įmonės kodo

Projekto pradžios ir pabaigos datos

 

Registruodami įmonę aikštelėje:

spustelėkite prisiregistravimo statybų aikštelėje mygtuką.

Kai atsidarys vaizdas, įveskite kliento „Site Key“ į tuščią teksto laukelį ir spustelėkite paieškos mygtuką.

Įveskite kliento informaciją ir projekto trukmę bei spustelėkite patvirtinimo mygtuką.

Kai registracija bus sėkmingai baigta, gausite pranešimą.

Pranešimas „Registracija aikštelėje buvo sėkminga. Patikrinkite informaciją pirmame „Ilmoita“ paslaugos skirtuke“ reiškia, kad nebuvo pateikta visa įmonei privaloma pateikti informacija. Patikrinkite informaciją pirmame „Ilmoita“ paslaugos skirtuke.

Darbdavys registruojasi statybų aikštelėje su „Site Key“. Tačiau šiuo metu atskira darbuotojo informacija statybų aikštelei nėra atskirai registruojama. Darbuotojo informacija turi būti įvesta darbuotojo skirtuke, kad ją galėtų panaudoti pagrindinis rangovas, kai praneša darbuotojo informaciją per Statybų aikštelių registrą.

 

ePerehdytys

Statybų sektoriaus atstovai kartu sukūrė naują metodą bendrajam instruktavimui, susijusiam su darbo sauga – „ePerehdytys“.

 

Pradėti naudoti „ePerehdytys“ paslaugą galite taip:

 1. Užsisakykite „ePerehdytys“ paslaugą pirmame „Ilmoita“ paslaugos puslapyje. Ją rasite puslapio apačioje.

 2. Pridėkite vartotojų leidimų prie „ePerehdytys“ paslaugos savo darbuotojams. Jūs galite arba pridėti leidimus visiems savo darbuotojams iškart pagrindiniame „Ilmoita“ paslaugos puslapyje, arba galite pridėti leidimus atskirai kiekvienam darbuotojui „Ilmoita“ paslaugos darbuotojų skirtuke.

Darbuotojas gali naudoti „ePerehdytys“ eperehdytys.fi. Darbuotojas identifikuoja save registruodamasis arba naudodamas brūkšninį kodą, esantį „Vatticard“, arba naudodamas mokesčių mokėtojo kodą ir įmonės kodą. Prisijungimas patvirtinamas tekstiniu pranešimu.

Užbaigta „ePerehdytys“ kompetencija matoma Taito kompetencijų registre ir sistemose, kurios naudoja informaciją iš Taito kompetencijų registro. 

Daugiau informacijos apie „ePerehdytys“ paslaugą rasite skyriuje „Kas tai?“, straipsnyje, kurį parengė „Rakennusteollisuus“.

Jei kils klausimų, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi: customerservice@vastuugroup.fi