Darbuotojų sąraše turi būti nurodyta:

  • darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data ir mokesčių mokėtojo kodas;

  • darbo aikštelėje pradžios ir pabaigos data;

  • darbuotojo darbdavio pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba atitinkamas užsienio valstybės įmonės kodas

  • atstovo Suomijoje, minimo Akto dėl komandiruotų darbuotojų 8 skyriuje, pavadinimas ir kontaktinė informacija (447/2016).