« takaisin

Putkiremontin pölynhallinnalla puhdas sisäilma taloyhtiön asukkaille

Sisäilmaongelmista saa valitettavasti lukea ja kuulla lähes päivittäin. Huono sisäilma voi johtua monesta asiasta, mutta yksi ongelmien aiheuttaja, rakennuspöly, saadaan hallintaan hyvällä suunnittelulla ja noudattamalla pölynhallintasuunnitelmaa työmaalla remontin kaikissa vaiheissa.

Rakennuspölyä syntyy esimerkiksi putkiremontin yhteydessä, kun vanha kylpyhuone puretaan ja rakennetaan uusi. Teollinen muotoilija ja tuotekehittäjä Antti Väisänen Consair Oy:stä kertoo, kuinka taloyhtiön hallitus voi vaikuttaa pölynhallintaan linjasaneerauksen yhteydessä ja näin varmistaa hyvän sisäilman remontin jälkeen.


Putkiremontin pölynhallinnalla puhdas sisäilma taloyhtiön asukkaille

Putkiremonteissa muodostuu haitallista rakennuspölyä

Pölyä syntyy purkutöissä ja rakennusvaiheessa. Hienojakoinen pöly leviää laajalle, ellei sitä hallita tehokkaasti molemmissa työvaiheissa. Rakennuspöly on hengitettynä vaarallista, ja sen ainesosat voivat päätyä keuhkoihin ja verenkiertoon. Pöly aiheuttaa allergioita, pahimmillaan keuhkosairauksia, kuten keuhkoahtaumatautia ja keuhkosyöpää. Myös sydän- ja verisuonisairauksien riski kasvaa.

Asbestikuidut ovat erityisen vaarallisia, ja ne tarttuvat tiukasti keuhkoihin. Kiviainespöly taas sisältää kvartsia, jota pidetään yhtä lailla vaarallisena hengitettynä. Käytännössä kaikki pöly on vaarallista, kun sitä on riittävän paljon ja altistusaika on pitkä. Hienojakoinen pöly ei välttämättä näy paljaalla silmällä ja rakenteisiin päässyt pöly jää varmasti huomaamatta, Väisänen kertoo.

Väisäsen mukaan linjasaneerauskohteissa purkutyöt tehdään nykyään usein asbestipurkuina, vaikka haitta-aineita ei olisi todettukaan. Tämä johtuu siitä, että asbestipurku on tarkkaan säädeltyä, ja se johtaa siistiin lopputulokseen.

– Yleensä asbestipurun jälkeen huoneisto on hämmästyttävän siisti. Pölyhaitta syntyykin usein vasta rakennustyövaiheessa. Tässä kohtaa yritysten erilaiset toimintatavat tulevat esille.

– Siisti lopputulos ja puhdas sisäilma saavutetaan hyvällä suunnittelulla ja pölynhallinnalla. Pölynhallinnan toteuttaminen vaatii rakentajilta asiantuntemusta ja jonkin verran taloudellisia resursseja. Taloyhtiön hallituksen kannattaa perehtyä aiheeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa, jotta pölynhallinnalle osataan esittää vaatimuksia ajoissa.

– Taloyhtiöt voivat pyytää urakoiden kilpailutusvaiheessa pölynhallintasuunnitelmia osana tarjouksia. Pölynhallintasuunnitelmassa tulee olla määriteltynä kaikki pölyävät työvaiheet ja menetelmät, kuinka pölynhallinta toteutetaan eri työvaiheissa, Väisänen opastaa.

Taloyhtiön hallitus voi vaikuttaa pölynhallintaan

Taloyhtiön hallituksella on tärkeä rooli ostajana, kun linjasaneeraushankkeita lähdetään kilpailuttamaan. Tarjouspyyntöihin olisi hyvä lisätä laadullisia kriteereitä.

– Jos keskittyy pelkästään hintaan, saa edullisia ja vielä edullisempia tarjouksia, joiden sisällöt voivat vaihdella suuresti. Aina ne eivät ole edes vertailukelpoisia, Väisänen neuvoo.

Laadulliset asiat, kuten pölynhallinnan tavoitteet ja valinnanvara esimerkiksi kaluste- ja pintamateriaalivaihtoehdoissa, kannattaa aina kirjata tarjouspyyntöihin. Tarjouksista pitäisi myös selvitä, kuinka suuren osan työstä pääurakoitsija tekee itse ja kuinka paljon työtä teetetään alihankintana. Pitkät alihankintaketjut voivat hankaloittaa ja hidastaa remontin etenemistä. Projektin onnistumisen kannalta on myös olennaista, että urakkaa johdetaan työmaalta käsin.

– Jo hanketyövaiheessa kannattaa kysyä ammattilaiselta, mitä asioita taloyhtiössä voidaan ottaa huomioon, jotta pölyä syntyisi mahdollisimman vähän. Taloyhtiön hallituksen jäsenet voivat etsiä tietoa esimerkiksi Sisäilmayhdistyksen sivuilta. Myös Kiinteistöliitto järjestää taloyhtiöiden edustajille putkiremontti-iltoja, joissa kerrotaan ajankohtaista tietoa remonteista ja menetelmistä, Väisänen vinkkaa.

Pölynhallinnan valvonta kannattaa

Taloyhtiön palkkaaman rakennusvalvojan tehtävä on seurata rakennusmääräysten toteutumisen lisäksi pölynhallinnan toteutumista ja onnistumista. Silmämääräisen tarkastelun lisäksi pinnoilta voidaan ottaa pölynäytteitä tai mitata hiukkaslaskurilla ilman pölyisyyttä.

– Mittaaminen ja seuranta lisäävät jonkin verran byrokratiaa ja työtä, mutta se on ainoa konsti havaita ongelmat ajoissa. Pölyhaitan korjaaminen jälkeenpäin tulee usein kalliimmaksi kuin huolellinen varautuminen ja valvonta, Väisänen sanoo.

Taloyhtiöiden remonteissa kannattaa vähintäänkin huolehtia siitä, että urakoitsijat ylipäänsä tekevät riittävän täsmällisen pölynhallintasuunnitelman ja noudattavat sitä. Hyvä pölynhallinta varmistaa laadun ja maksaa vain murto-osan remontin kokonaiskuluista.

– Yhden huoneiston osuus putkiremontista on sen koosta riippuen yleensä kymmeniä tuhansia euroja, kun taas pölynhallinnan osuus lasketaan satasissa. Summat eivät ole merkittäviä verrattuna haittaan, mikä pölyn leviämisestä ja rakenteisiin jäämisestä voi aiheutua, Väisänen huomauttaa.

Asukkaan rooli pölynhallinnassa

Asukkaan kannattaa perehtyä putkiremonttiin liittyviin asioihin hyvissä ajoin ja esittää taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle omia toiveita remonttiin liittyen. Asukkaiden kannattaa osallistua kaikkiin tiedotustilaisuuksiin sekä taloyhtiön ja urakoitsijan järjestämiin asukasiltoihin. Myöhemmin remontin aikana vaikuttamismahdollisuudet jäävät melko vähäisiksi. Ne rajoittuvat lähinnä oman huoneiston materiaalivalintoihin.

Jos putkiremontti tehdään perinteisellä menetelmällä tai pinnoituksien yhteydessä on tarkoitus uusia kaikki pinnat, asukkaan kannattaa valmistautua remonttiin siirtämällä kaikki kalusteet ja irtaimisto suojaan työalueelta.

– Jos huoneita on useampia, voi kaikki kalusteet laittaa yhteen huoneeseen, ja lukita ja teipata oven kiinni. Jos työmaan pölynhallinta ei syystä tai toisesta onnistu, niin paljaiden lattioiden ja seinien siivoaminen on huomattavasti helpompaa kuin kaikkien tavaroiden läpi käyminen, Väisänen vinkkaa.

– Rakennustyön aikana vierailu omassa asunnossa yleensä sallitaan. Asukkaan täytyy kuitenkin muistaa, että oma asunto on työmaa, jossa liikkumisessa täytyy noudattaa työmaan sääntöjä. Liikkumista asunnossa voivat rajoittaa muovista tehdyt osastointiseinät ja -ovet, joilla estetään pölyn leviämistä ilmavirtojen mukana, Väisänen kertoo.

Lue myös vinkit, kuinka kannattaa valita urakoitsija taloyhtiön remontteihin

 

 

Lue lisää aiheesta