Reliable Partner Polska

Zdobywaj zlecenia i kontrakty w Finlandii. Bądź dostawcą dla firm fińskich, deleguj pracowników na rynek fiński! Fiński rynek budowlany jeszcze nigdy nie był tak otwarty dla polskich firm!

Usługa Reliable Partner jest najłatwiejszym sposobem na wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy o odpowiedzialności kontrahenta w Finlandii. Usługa pobiera informacje z różnych rejestrów, aktualizuje je i publikuje.

Czytaj więcej

Content
Reliable Partner Polska

Reliable Partner

Bycie członkiem rejestru Reliable Partner zapewnia firmie przewagę konkurencyjną i pomaga jej wyróżnić się na rynku ofert przetargowych w Finlandii.

Zaoszczędzisz czas i wysiłek, które trzeba byłoby poświęcić na zebranie i dostarczenie stronie zlecającej – kontrahentowi wszystkich wymaganych dokumentów osobno. Dołączając do rejestru, firma podwykonawcza staje się zweryfikowana i wiarygodna, działając w pełnej zgodności z prawem. Po uzyskaniu certyfikatu Reliable Partner będziemy stale aktualizować informacje o firmie, a raport można pobrać w dowolnym momencie w naszej usłudze raportów.

Obecnie firmy z Estonii, Szwecji, Litwy, Łotwy i Polski mogą dołączyć do rejestru Reliable Partner.

 

Roczna opłata za usługę:

  • Reliable Partner Polska: 265 €
  • Reliable Partner Finland: 140 €

Jeżeli polska firma posiada zagraniczne przedstawicielstwo lub oddział w Finlandii, należy również przystąpić do rejestru Reliable Partner Finland wypełniając pełnomocnictwo dla fińskiej spółki.

 

Jak dołączyć?

Wydrukuj pełnomocnictwo Reliable Partner Poland, wypełnij, podpisz i wyślij do nas e-mailem lub pocztą. Opłacimy za ciebie przesyłkę. Jeśli się spieszysz, zalecamy przesłanie nam pełnomocnictwa e-mailem.

Wysłanie nam pełnomocnictwa upoważnia Vastuu Group do gromadzenia i odnawiania wszystkich dokumentów określonych w ustawie o zobowiązaniach kontrahenta w imieniu Twojej firmy.

Jeśli Twoja firma ma zarejestrowaną filię lub oddział w Finlandii, musisz również wypełnić pełnomocnictwo dla fińskiej firmy.

 

Jeśli chcesz otrzymać raport Reliable Partner tak szybko, jak to możliwe, wyślij do nas

  • Pełnomocnictwo szczególne PPS-1 do otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
  • ubezpieczenie cywilne (OC) - opcjonalnie

Jeżeli delegujesz pracowników do Finlandii, to w trakcie wypełniania pełnomocnictwa Reliable Partner Polska, będziesz musiał podać informacje:

  • który fiński układ zbiorowy (collective agreement) stosuje się dla pracowników delegowanych przez Państwa firmę. O tym jaki układ zbiorowy, i wynikające z niego warunki zatrudnienia, stosuje się w Państwa przypadku, można dowiedzieć się na przykład u swojego kontrahenta.
  • nazwę firmy świadczącej dla Państwa usługi medycyny pracy w Finlandii

Jeśli Twoja firma deleguje pracowników, którzy nie uzyskali certyfikatów A1 z ZUS

  • musisz skontaktować się z fińską firmą ubezpieczeniową i uzyskać ubezpieczenie emerytalne (TyEL) dla swoich pracowników.
  • dołączyć skan/kopię umowy ubezpieczenia odszkodowawczego pracowników (workers’ compensation insurance)

Reliable Partner PolskaReliable Partner Finland

Pełnomocnictwo PPS-1 Instrukcja do pełnomocnictwa PPS-1

 

Wypełnione dokumenty proszę przesłać w formie skanu na adres: customerservice@vastuugroup.fi