« takaisin

Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden ABC

rakennusalan_tiedonantovelvollisuuden_abc.jpeg

Kesän korvalla myös rakentaminen kiihtyy. Yhden rakennustyömaan valmistuminen vaatii monen osapuolen yhteistyötä sekä paljon keskinäisiä sopimuksia, ilmoituksia ja muita hallinnollisia töitä. Verotusmenettelylaki edellyttää, että rakennustyömailta ilmoitetaan Verohallinnolle tietoja urakoista ja työntekijöistä. Tätä osaa verotusmenettelylaista kutsutaan myös rakennusalan tiedonantovelvollisuudeksi.

Tiedonantovelvollisuus on osa harmaan talouden torjuntaa ja toimii yhteistyössä veronumerolain kanssa. Näiden lakien tavoitteena on varmistaa, että rakennustyömailla työskentelevät yritykset ja työntekijät toimivat rehellisesti. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus edellyttää urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamista Verohallinnolle säännöllisesti. Kunkin kuukauden tiedot on ilmoitettava viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivänä: esimerkiksi toukokuun tiedot ilmoitetaan heinäkuun 5. päivä.

Ketä tiedonantovelvollisuus koskee?

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus velvoittaa kahta osapuolta:

  • yritystä, joka toimii tilaajana ja
  • yhteisen työmaan päätoteuttajaa.

Jokaisen työmaalla toimivan yrityksen on raportoitava kuukausittain tietoja niistä sopimuksista, joissa toimii tilaajana. Tilaajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain urakoita, joiden veroton arvo on yli 15 000 euroa. Yhteisen työmaan päätoteuttajan on raportoitava Verohallinnolle kuukausittain työmaalla työskennelleet henkilöt sekä urakkasopimustiedot, jos päätoteuttaja on myös tilaajana sopimuksissa.

Työmaalla toimittajina toimivat osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan tilaajilleen ja päätoteuttajalle raportointia varten tarvittavat tiedot – toimittajien ei siis tarvitse raportoida tietoja Verohallinnolle!

Laki koskee myös rakennuttajina toimivia yksityisiä henkilöitä, jos rakentaminen vaatii rakennusluvan. Yksityisen rakennuttajan on annettava vastaavat tiedot Verohallinnolle kerran. Tiedot annetaan ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta.

Miten saan ilmoitettua tiedot?

Ilmoitusten jättämistä varten on olemassa erilaisia kanavia:

  • Verohallinnon tarjoama Ilmoitin.fi, joka on maksuton kanava ilmoitusten lähettämiseen. Ilmoitin.fi:ssä ei ole täytettäviä verkkolomakkeita, vaan sen kautta voi lähettää vain Verohallinnon tietuekuvausten mukaisia ilmoitustiedostoja.
  • Suomi.fi-palvelun lomake, joka toimii ilmoittamisen välineenä, kun ilmoitettavia tietoja ei ole paljon.

Lisäksi ilmoitusten lähettämistä varten on kehitetty palveluita ja ohjelmistoja, kuten Vastuu Groupin Työmaarekisteri-palvelu:

  • Työmaarekisterissä kootaan työmaan urakka- ja työntekijätiedot Työmaarekisterin luoman Työmaa-avaimen avulla samaan paikkaan. Kun päätoteuttaja tai tilaaja perustaa työmaan Työmaarekisteriin, hän voi jakaa Työmaa-avainta eteenpäin urakointiketjussa ja pyytää yhteistyökumppaneitaan syöttämään tietonsa työmaalle Työmaa-avaimen avulla. Näin tiedot on helppo kerätä yhteen paikkaan. Työmaarekisteriin kootut tiedot lähetetään Työmaarekisteristä suoraan Verohallinnolle, eikä erillisiä ilmoitustiedostoja tarvitse koostaa.

Jos haluat lisätietoja tiedonantovelvollisuuden taustalla olevasta lainsäädännöstä, voit ladata maksuttoman lakioppaamme oheisesta linkistä:

Lataa opas työturvallisuus-, veronumero- ja verotusmenettelylaista


Lue lisää aiheesta