« takaisin

Korjausraportoinnin ABC

korjausraportointi.jpg

Rakennustyömailta lähetetään kuukausittain Verohallinnolle verotusmenettelylain edellyttämiä urakka- ja työntekijäraportteja. Välillä käy niin, että raporttien, työmaiden, sopimusten tai työntekijöiden tietoihin tulee muutoksia raportin lähettämisen jälkeen, eivätkä raportilla olleet tiedot enää pidäkään paikkaansa. Milloin raportista sitten tarvitsee lähettää korjausraportti?

Korjausraportti tarkoittaa saman kuukauden ja työmaan uudelleen lähetettyä raporttia. Korjausraportti korvaa edellisen vastaavan raportin. Korjausraportin pitää sisältää kaikki kyseisen kuukauden korjatut tiedot: korjaa virheelliset tiedot, lisää puuttuneet tiedot tai poista ylimääräiset tiedot ja lähetä raportti kokonaisuudessaan uudelleen. Lähetä korjausraportti samaa reittiä pitkin kuin alkuperäinenkin raportti.

Korjausraportointia vaativat tilanteet voi luokitella kahteen pääluokkaan:

1. Raportilla annettiin virheellistä tietoa työmaasta, jostain yrityksestä tai työntekijästä:

  • Toimittajan y-tunnus, sopimuksen toimeksiannon laji tai tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, oli virheellinen.
  • Työntekijän veronumero, henkilötunnus, syntymäaika tai työsuhteen laatu oli virheellinen.
  • Työmaan tunniste oli virheellinen.

2. Raportilla annetut tiedot liittyvät tiukasti juuri raportointikuukauteen, eikä niitä sen takia voi korjata enää seuraavan kuukauden ilmoituksella:

  • Raportilta puuttui kokonaan joku sinne kyseisenä kuukautena kuuluva sopimus tai työntekijä.
  • Raportilla oli ylimääräisiä sopimuksia tai työntekijöitä.
  • Toimittajan toteutuneen laskutuksen summa oli liian pieni tai liian suuri.

Kun jokin ylläolevista toteutuu jonkin lähettämäsi raportin kohdalla, korjaa tarvittavat tiedot ja lähetä korjausraportti.

Ihan kaikkien tietojen korjaamiseksi ei tarvitse lähettää korjausraporttia, vaan voit ilmoittaa muuttuneet tiedot seuraavan kuukauden raportilla samalta työmaalta. Seuraavalla raportilla voit korjata esimerkiksi sopimuksen eteenpäin siirtyneen päättymispäivämäärän.

Korjauspyyntöjä urakkaraportteihin verohallinnolta

Ajoittain Verohallinto lähettää saamistaan raporteista myös korjauspyyntöjä kirjeitse. Kirjeestä käy selkeästi ilmi, mitkä tiedot on korjattava ja milloin korjausraportti täytyy lähettää. Noudata aina korjauspyynnön vaatimuksia ja aikarajoja.

Oma-aloitteisesti voit lähettää korjausraportin vuoden ajan ensimmäisen raportin lähettämisen määräpäivästä – esimerkiksi kesäkuun 2016 alkuperäiset raportit piti lähettää 5.8.2016 mennessä, joten korjausraportoinnille on aikaa 5.8.2017 saakka.

Tiedonantovelvollisuuden ja työmaaraportoinnin taustalla on verotusmenettelylaki, joka edellyttää, että yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja raportoi Verohallinnolle kuukausittain työmaalla työskennelleet työntekijät. Lisäksi laki edellyttää, että jokainen työmaan tilaaja raportoi kuukausittain tietoja niistä sopimuksista, joissa yritys toimii tilaajana. Tilaajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain urakoita, joiden veroton arvo on yli 15 000 euroa.

Jos kaipaat tarkempaa tietoa verotusmenettelylaista, voit ladata ilmaisen lakioppaamme täältä: Lataa opas työturvallisuus-, veronumero- ja verotusmenettelylaista 


Lue lisää aiheesta