Valtti kaart ja Usaldusväärne Partner käsikäes

Tööohutus ja läbipaistev äritegevus on ehitustööstuses kaks võtmetegurit. Tööohutuse parandamiseks ja läbipaistvama äritegevuse edendamiseks eeldame Usaldusväärne Partner- teenusega liitumist kõigilt Valtti kaarte tellinud klientidelt 31. detsembriks 2023.

Kui ettevõte ei ole ettenähtud tähtajaks Usaldusväärne Partner- teenusega liitunud, sulgeme Valtti kaardid pärast üleminekuperioodi.

Content
Palvelut yrittäjälle

Valtti kaart + Usaldusväärne Partner = läbipaistvam ja usaldusväärsem koostööpartner

Tellija vastutuse seaduses nõutavate andmete läbipaistvus on oluline, kuna see aitab võidelda varimajanduse vastu, saavutada majanduslikku stabiilsust, tööohutust ja ausat konkurentsi. Samuti aitab see kõigil ehitusobjekti osapooltel tagada, et kõik tegutsevad vastutustundlikult ja kooskõlas seadusest tulenevate kohustustega.

Vastuu Group soovib pakkuda kõigile ehitusobjektidel tegutsejatele usaldusväärseid vahendeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Valtti kaart on elektrooniline isikutunnistus, millest on vastavalt tööohutus- ja töötervishoiuseadusele saanud tööstuses standard ja mis toimib ka ehitusobjekti võtmena. Usaldusväärne Partner- teenus aitab ettevõtte nimel hankida ja uuendada tellija vastutuse seaduses nõutavat teavet. Lisaks saab Usaldusväärne Partner- raportis näidata ka muud väärtuslikku lisainfot, näiteks teavet ettevõtte vastutuskindlustuse kohta.

Nende kahe kombinatsiooniga suudame ühiselt paremini võidelda varimajanduse vastu ning pakkuda usaldusväärsemat teavet ja läbipaistvamat konkurentsi selles valdkonnas.

Toimi nii:

  • Telli oma töötajatele Valtti kaardid tavapärasel viisil, või kui vajad juhiseid, leiad need siit.
  • Liituge Usaldusväärne Partner- teenusega, täites elektroonilise volikirja.

Liitu Usaldusväärne Partner kliendiks

Korttipalvelu_työpöyta

Valtti-kaartide sulgemine

Kui ettevõte ei muuda tellimuse tüüpi muudetud teenuse sisule vastavaks, lõpetatakse Valtti-kaardi teenus ja Valtti-kaardid suletakse vastavalt Vastuu Group Oy üldiste teenusetingimuste punkti 7.2 alusel praeguse Valtti-kaardi teenuse tellimuse tüübi lõppemisel pärast üleminekuperioodi, kuna Vastuu Group Oy-l ei ole pakkuda muud asendustellimuse tüüpi.
Vastuu Group Oy pakub üleminekuperioodile järgnevast perioodist Valtti-kaartide järelejäänud kehtivuskuude eest raha tagastamise võimalust. Täpsemalt teavitame üleminekuperioodi lõppemisest järgmise aasta jooksul.