« takaisin

Isännöitsijän valintakriteerit

Isännöitsijällä on tärkeä rooli taloyhtiön päivittäisten toimintojen onnistumisessa ja seurannassa sekä korjausrakennushankkeissa ja taloudenpidossa. Näistä syistä isännöintiyritys pitää valita huolella. Isännöintiyrityksiä vertaillessa kannattaa valita pidempiaikaisempaa kumppania onnistuneeseen yhteistyöhön. Isännöitsijä, joka tuntee talon tekniset ominaisuudet, korjaushistorian, talousluvut ja talon asukkaat on arvokas ammattilainen, johon kannattaa panostaa. 

Isännöitsijän valintakriteerit

Tieto on kultaa isännöitsijän valinnassa

Isännöintiyrityksiä on monenlaisia ja niiden joukosta voi olla vaikea valita juuri omalle taloyhtiölle sopiva isännöitsijä. Onneksi tähän löytyy apua muun muassa Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton sivuilta. Kiinteistöliitto tarjoaa paljon taustatietoa isännöitsijän valinnan tueksi. Jos taloyhtiö on Kiinteistöliiton jäsen, taloyhtiölle on saatavilla maksuton Isännöinnin ostamisen opas. Isännöintiliiton sivuilta löytyy myös paljon tietoa, muun muassa isännöintipalveluiden yleiset ISE 2007 -sopimusehdot, jotka kannattaa liittää tarjouspyyntöön. 

Valintakriteerit helpottavat oikean isännöitsijän löytämistä

Isännöitsijän voi valita monella kriteerillä. Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen kertoo muutamia hyviä valintakriteereitä. 

– Isännöitsijän osaaminen ja koulutustausta on hyvä tarkastaa ja samalla voi kysyä yrityksen muun henkilökunnan osaamisesta. Isännöitsijä ei kuitenkaan yksin yleensä pyöritä isännöintitoimistoa, Tossavainen sanoo. 

Seuraava valintakriteeri voi olla isännöintiyrityksen toimialue. Eli haluaako taloyhtiö, että isännöintiyritys sijaitsee samassa kaupungissa tai jopa samalla asuinalueella. Lähellä oleva isännöitsijä voi olla helpommin tavoitettavissa. Isännöintiyrityksen koko voi olla määrittävä tekijä, sillä yhden miehen isännöintiyritys on haavoittuvaisempi esimerkiksi sairaus- tai tapaturmatapauksissa kuin useamman isännöitsijän yritys. 

Taloyhtiön hallituksen täytyy myös tutkailla omia toimintatapojaan ja päättää, haluavatko he esimerkiksi, että isännöintiyrityksellä on tarjolla sähköisiä palveluita. Sähköisten palveluiden kautta asunnon asukas voi esimerkiksi ilmoittaa asunnossa tehtävistä muutos- ja remonttitöistä isännöitsijälle.

Sopimusvaiheessa tulee olla tarkka

Kun tarjouspyynnöt on katsottu läpi ja sopivat ehdokkaat haastateltu, on sopimusneuvotteluiden aika. On muutama seikka, joissa taloyhtiön hallituksen jäsenien on syytä olla tarkkana. 

– Sopimusvaiheessa kannattaa olla mainittuna se, että sopimuksessa noudatetaan isännöintipalveluiden yleisiä sopimusehtoja (ISE 2007). Sopimusliitteiden pätevyysjärjestys täytyy myös erikseen määritellä ja sillä on käytännössä suuri merkitys. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu määräys on pätevä, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. Liitteiden pätevyysjärjestys määrää, minkä asiakirjan sisältö painaa vaakakupissa enemmän. Taloyhtiölle on tärkeää, että tarjouspyyntö on kaikista ylimpänä pätevyyslistassa eikä isännöintiyrityksen antama tarjous.

– Taloyhtiön hallituksen ja isännöintiyrityksen kannattaa käydä vuosittain yhdessä läpi isännöintisopimuksen sisältö ja tarvittaessa päivittää sopimusta vastaamaan kulloisiakin taloyhtiön tarpeita. Näin sopimus pysyy ajan tasalla ja yhteistyö toimii pitkän päälle paremmin, Tossavainen vinkkaa.

ISA-tunnus kertoo isännöinnin tasosta

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n myöntämän ISA-tunnuksen saanut yritys on tarkastettu ulkopuolisen tahon toimesta. ISA-tunnus kertoo muun muassa, että yrityksen isännöitsijällä on riittävä koulutus- ja osaamistaso, yritys kehittää toimintaansa aktiivisesti, yrityksen prosessit on tunnistettu ja kuvattu, yritys kantaa vastuunsa asiakkaistaan, ympäristöstään ja työntekijöistään ja yritys kerää säännöllisesti palautetta sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Puolueeton taho arvioi yrityksen säännöllisesti ja yritys sitoutuu ISA:n valvontamenettelyyn. ISA-auktorisoitu yritys noudattaa isännöinnin eettisiä ohjeita.

ISA-tunnusta voi käyttää yhtenä isännöitsijän valintakriteereistä, jolloin saa tietyn varmuuden isännöitsijän pätevyydestä hoitaa taloyhtiön asioita. ISA-tunnuksen saaneita yrityksiä voit etsiä Zeckitistä rajaamalla hakutulokset ISA-tunnuksen mukaan.

Etsi isännöitsijä Zeckit-haun avulla


Lue lisää aiheesta