ESG DataHub -ekosysteemi

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla.

ESG DataHub -ekosysteemi luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut ja yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille.

Ekosysteemin tavoitteena suomalaisen osaamisen skaalaaminen kansainväliseksi.

Sisältö
ESG-data-hub


Tutustu CO2 DataHub -projektiin

Ensimmäinen vaihe on Business Finlandin rahoittama CO2 DataHub -projekti, joka on osa Euroopan Unionin rahoittamaa NextGeneration EU-kokonaisuutta.  Projekti tutkii ja kehittää menetelmiä rakennetun ympäristön toimitusketjujen hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, laskemiseen ja luotettavalla datalla johtamiseen. Tutkimus keskittyy sekä suorien että epäsuorien päästöjen hallintaan.
 
Ekosysteemin työpajoihin osallistuu alkuvaiheessa noin 20 yritystä ja organisaatiota eri toimialoilta. 
CO2 Data -projekti tuottaa siihen osallistuville organisaatioille lisääntyvää ymmärrystä toimitusketjunsa hiilijalanjäljen määrittämisestä ja CO2 -datan hallinnasta sekä auttaa tunnistamaan toimitusketjussa kohtia, joissa ympäristövaikutuksia voi pienentää taloudellisimmin.  
 
ESG2

CO2 DataHub -projektin yhteistyötahot

Vastuu Groupin lisäksi projektin ydinryhmässä ovat mm. Sitowise, Aalto ja VTT.

Yhteiskehittämisessä on mukana monialaiset sidosryhmät esimerkiksi energia-, logistiikka- ja jätehuoltoalalta sekä rakennusmateriaaliteollisuudesta.

Datan jakamisen kanavana käytetään Vastuu Groupin Platform of Trust -alustaa. 


Hankkeen ydinryhmä:


Ekosysteemin ohjausryhmä

Olennainen osa kokonaisuutta on monialainen ekosysteemin ohjausryhmä, joka edesauttaa ekosysteemin vision syntymistä, ohjaa kasvumallia ja kansallisia CO2 datan käsittelyperiaatteita. Yhteiskehittämisessä on mukana monialaiset sidosryhmät esimerkiksi kiinteistö-, rakennus-, energia-, logistiikka- ja jätehuoltoaloilta sekä rakennusmateriaaliteollisuudesta.

”Standardien mukainen ja korkealaatuinen päästötieto on äärimmäisen tärkeää. CO2 DataHub  -projektin avulla rakennetun ympäristön hiilipäästölaskenta automatisoidaan läpinäkyvästi yhteisesti sovittujen käytänteiden mukaan. Saint-Gobainille on tärkeää päästä mukaan läpinäkyvälle alustalle, missä virtaa niin tuote-, päästö- ja määrätieto siten, että ne oikeasti saadaan käyttöön”, kertoo Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser, joka toimii myös ekosysteemin ohjausryhmän puheenjohtajana. 

 

CO2 DataHub -projektin aikataulu

03/2022–06/2023

Tutkimushanke ja
pilotoinnit

  • • Ekosysteemiohjausryhmän perustaminen ja työskentely
  • • Asiakastyöpajojen läpivienti
  • • Kasvu- ja skaalaamismallien selvittäminen
  • • Tuotantoversion vaatimusmäärittely ja konseptoinnin aloittaminen
  • • Projektin viimeistely, viestintä ja raportointi

H1/2023

Ekosysteemin laajentuminen ja kansainväliset pilotit

  • • Palveluiden markkinoille tulo ja skaalautuminen
  • • Kansainvälisten standardien ja datalähteiden systemaattinen lisääminen

Hankkeen kuulumiset

Tilaa hankkeen
uutiskirje

Liity mukaan postituslistallemme täyttämällä oheinen lomake. Pidämme sinut ajan tasalla hankkeen etenemisestä.