CO2 DataHub -hanke ja ESG-ekosysteemi

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla.

ESG-ekosysteemi luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut ja yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille.

Content
ESG-data-hub


Tutustu CO2 DataHub -hankkeeseen

Ensimmäinen vaihe on Business Finlandin rahoittama CO2 DataHub -hanke, joka on osa Euroopan Unionin rahoittamaa NextGeneration EU-kokonaisuutta. Hanke tutkii ja kehittää menetelmiä rakennetun ympäristön toimitusketjujen hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, laskemiseen ja luotettavalla datalla johtamiseen. Tutkimus keskittyy sekä suorien että epäsuorien päästöjen hallintaan. Lue tiedotteemme hankkeesta.

Hankkeen ydinryhmä:


CO2 DataHub -hankkeen aikataulu

03/2022–06/2023

Tutkimushanke ja
pilotoinnit

  • • Ekosysteemiohjausryhmän perustaminen ja työskentely
  • • Asiakastyöpajojen läpivienti
  • • Kasvu- ja skaalaamismallien selvittäminen
  • • Tuotantoversion vaatimusmäärittely ja konseptoinnin aloittaminen
  • • Projektin viimeistely, viestintä ja raportointi

H1/2023

Ekosysteemin laajentuminen ja kansainväliset pilotit

  • • Palveluiden markkinoille tulo ja skaalautuminen
  • • Kansainvälisten standardien ja datalähteiden systemaattinen lisääminen