Ilmoita-
tjänsten

Ilmoita-tjänsten är avsedd för insamling och administration av uppgifter om de anställda och företaget. Den avgiftsfria tjänsten är en informationskälla som Vastuu Groups övriga tjänster drar nytta av.

Content
VastuuGroup_ALUSTA_transparent

Ilmoita

Via tjänsten Ilmoita kan du anmäla både ditt företags och dina anställdas uppgifter. När du har registrerat uppgifterna kontrollerar tjänsten automatiskt om dina anställdas uppgifter finns i Skatteförvaltningens offentliga skattenummerregister.

 

Uppgifterna i tjänsten Ilmoita är en förutsättning för flera andra tjänsters smidiga funktion:

  • Du kan beställa ett Valttikort med foto för de anställda vars uppgifter du anmäler. Du kan vara säker på att kortet har korrekta namnuppgifter och skattenummer eftersom tjänsten har kontrollerat detta. Valttikortet uppfyller lagens krav på personkort som används på byggarbetsplatser.
  • Beställarna i dina avtal kan använda de företagsuppgifter som du anmält när de en gång i månaden rapporterar om entreprenaderna till Skatteförvaltningen. Lyckad entreprenadsrapportering förutsätter att du registrerar dig på byggarbetsplatsen – även detta kan du göra via tjänsten Ilmoita!
  • Utöver företagsuppgifter kan de företag som i huvudsak genomför byggprojektet använda de anmälda arbetstagaruppgifterna för arbetstagarrapportering – utifrån din registrering på byggarbetsplatsen. Du behöver inte skicka de anställdas personuppgifter separat till varje företag utan de får uppgifterna från en och samma plats.
  • Du kan lägga till kompetensuppgifter för dina anställda i Taito-kompetensregistret. Tjänsten gör det möjligt att elektroniskt kontrollera uppgifterna om kompetenserna.

En anmälan, flera användningsändamål!

VastuuGroup_tilaaja

Behöver du hjälp?

Du hittar alla instruktioner och vanliga frågor i vårt hjälpcenter.

70 000

Pålitliga Partners

878 700

Valttikort