« tillbaka till första sidan

Vastuu Groups avtalsvillkor förnyas 19.9.2022

Aug 18, 2022 9:43:01 AM

Avtalsvillkoren för Vastuu Groups tjänster förnyas den 19 september 2022 i och med förnyelsen av Valttikortet, Ilmoita -tjänsten samt kortteknologin.

I samband med förnyelsen av tjänsterna delar vi upp hanteringen av personalinformation (tidigare Ilmoita-tjänst) och beställningen av Valttikort i sina egna tjänster. Dessutom har avtalsvillkoren uppdaterats i sin helhet. Med den elektroniska identifieringen av kortinnehavaren förbättrar vi kortets informationssäkerhet och tillför därmed ännu mer säkerhet och förtroende till varvs- och byggbranschen.

Läs mer om nya Valttikortet (finska)

Du kan belanta dig med de nya avtalsvillkoren här (finska).

 

Ändringen av avtalsvillkoren kräver inga åtgärder från våra kunder.


Läs mer om detta ämne