« tillbaka till första sidan

Ilmoita-tjänsten ersätts med nya tjänster 26.9.2022

Sep 26, 2022 9:12:19 AM

 

Tjänsten Ilmoita förnyas den 26 september 2022. I och med ändringen kommer beställning av Valttikort och tillägg och administrering av uppgifter om arbetstagare att flyttas från tjänsten Ilmoita till de nya tjänsterna Korttjänst och Personalhantering.

SV_Ilmoita-palvelut_chart

Du har tillgång till de nya tjänsterna på Vastuu Groups företagskonto.

  • I Personalhantering finns samma funktioner i som på fliken Arbetstagare i tjänsten Ilmoita, och den nya tjänsten har samma innehåll och motsvarar samma lagkrav som Ilmoita.
  • Valttikort beställs i fortsättningen i Korttjänsten.
  • Anmälan på byggplatsen sker fortfarande i Ilmoita, men tjänsten byter namn och kommer att heta Anmälan till byggplats.

 

Alla som ska använda Personalhantering och Korttjänsten måste autentisera sig med bankkoder innan första användningstillfället. Dessutom ska företagets företagskonto bekräftas av någon med firmateckningsrätt senast i september 2023.

Serviceförnyelsen kräver inga åtgärder av våra kunder, eftersom i samband med att de nya tjänsterna tas i bruk lägger vi till behörigheter till användarna och överför de uppgifter som finns om arbetstagare och Valttikort i Ilmoita direkt till de nya tjänsterna. Alla uppgifter om arbetstagare och kort finns alltså färdigt i de nya tjänsterna och du kan genast börja använda tjänsterna.

Läs mera omförnyelsen av företagskontot


Läs mer om detta ämne