« tillbaka till första sidan

Avbrott i tjänsten Ilmoita och för beställningar av Valttikort 21.-26.9.2022

Sep 21, 2022 4:01:52 PM

 

Valttikortet och Ilmoita förnyas den 26 september 2022. I och med ändringen kommer beställning av Valttikort och tillägg och administrering av uppgifter om arbetstagare att flyttas från tjänsten Ilmoita till de nya tjänsterna Personalhantering och Korttjänst.

 

På grund av serviceförnyelsen kommer tjänsten Ilmoita att vara ur bruk från den 21 september kl. 17 till den 26 september kl. 8.00. Observera att

  • det inte går att beställa nya Valttikort under avbrottet.
  • kortproduktionen inte avbryts och att alla beställningar som gjorts innan den 21 september 2022 kl. 17 levereras i normal ordning. För att din kortbeställning inte ska försinkas onödigt, kontrollera i förhandsvisningen för beställningen att fotona till de kort du beställer innan avbrottet håller hög klass. Se anvisningarna för fotografier här.
  • Från den 26 september kl. 8.00 ska korten inte längre beställas via Ilmoita utan i den nya Korttjänsten.
  • meddelandet inte föranleder åtgärder från våra kunder. I samband med att de nya tjänsterna tas i bruk lägger vi till behörigheter till användarna och överför de uppgifter som finns om arbetstagare och Valttikort i Ilmoita direkt till de nya tjänsterna.


Läs det utförligare informationspaketet om ändringarna

Anvisningar om hur man beställer de nya Valttikorten och använder våra nya tjänster, Korttjänsten och Personalhantering, fås från vårt hjälpcenter senast den 26 september.

Kom ihåg att befintliga Valttikort som är fortsatt i kraft kommer att gälla parallellt med de nya korten åtminstone till den 31 maj 2025, om inte kortens giltighetstid löper ut tidigare.

Underrätta dina arbetstagare om ändringen och skriv ut ett kortfattat informationsinslag (FI) om det nya Valttikortet.


Läs mer om detta ämne