« tillbaka till första sidan

Anmälan om utstationering av arbetstagare via tjänsten Ilmoita upphör

May 5, 2021 10:01:01 AM

Möjligheten att meddela arbetarskyddsmyndigheten om utstationering av arbetstagare via Vastuu Groups Ilmoita-tjänst upphör 3.6.2021.

Ändringen påverkar inte tidigare gjorda anmälningar och anmälningar som redan skickats behöver inte göras på nytt.

Företagens plikt att göra en anmälan om utstationering av arbetstagare till arbetarskyddsmyndigheten fortgår oförändrat. I fortsättningen kan du vid behov göra anmälan med arbetarskyddsmyndighetens blankett.

Ytterligare information om anmälningsplikten hittar du på arbetarskyddsmyndighetens webbplats.

Läs mer om detta ämne