« takaisin

Vastuu Group valittiin Helsingin kaupungin MyData-operaattoriksi

Helsingin kaupunki valitsi Vastuu Group Oy:n MyData-operaattorikseen yhdessä Fujitsu Finlandin, Nixu Oyj:n, Personiumin ja 1001 Lakesin kanssa. Helsingin kaupungin tavoitteena on tarjota asukkailleen mahdollisuuden hallita aiempaa paremmin omia tietojaan sekä kehittää oikea-aikaisia palveluita. Vastuu Group tarjoaa Helsingille ihmiskeskeisen toimintamallin palvelutarjonnan kehittämiseen ja keinon kaupunkilaisten henkilökohtaisen tiedon tehokkaaseen, mutta tietoturvalliseen käsittelyyn.

Helsingin kaupunki haluaa on olla maailman toimivin kaupunki (kaupunkistrategia 2017-2021) ja luoda erilaisiin elämäntilanteisiin pohjautuvia, yksilöllisiä ja oikea-aikaisia palveluita avoimessa yhteistyössä asukkaiden kanssa. Työssä käytetään jatkossa apuna Vastuu Groupin MyData-palvelua, joka helpottaa tiedon liikkumista teknologian, prosessien ja ihmisten välillä mahdollisimman vaivattomasti, tietoturvallisesti ja yksilön suostumukseen perustuen.

On mahtava, että Helsinki on edelläkävijänä luomassa ihmiskeskeisiä ja kestävien periaatteiden mukaisia, turvallisia palveluita julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä”, kertoo Vastuu Groupin varatoimitusjohtaja ja Mika Huhtamäki.

Vastuu Groupin MyDataShare- ja Muntiedot.fi-palvelut mahdollistavat henkilötietojen sekä muun yksilöistä kertyvän tiedon hallinnan ja hajauttamisen niin, että tieto liikkuu vain tarvittaessa osapuolten välillä ilman turhia kopioita. Tiedon hajauttamisella varmistetaan, että tieto ei ole isona massana yhdessä paikassa, jolloin esimerkiksi houkutus tietomurron yrittämiseen pienenee. 

Palveluiden tietoturvan korkea laatu varmistetaan kehittämällä järjestelmää yhdessä eri toimijoiden ja johtavien tietoturva-asiantuntijoiden kanssa. Helsingin kaupungille palvelua kehitetään yhdessä Fujitsu Finlandin, Nixu Oyj:n, Personiumin ja 1001 Lakesin kanssa. Palveluita päivitetään, testataan ja auditoidaan säännöllisesti. Vastuu Group toimii GDPR-käytäntöjen sekä ISO27001-laatustandardin mukaisesti.

MyData-palvelut mahdollistavat yksilöille tavan kontrolloida ja ymmärtää paremmin heistä kerättyä tietoa. Palveluiden ihmiskeskeisyys varmistetaan yhteiskunnallisia rakenteita, lainsäädäntöä ja kaupunkilaisten arkea koskevaa tietoa analysoimalla ja kehittämällä ratkaisuja tarvelähtöisesti. Tavoitteena on muun muassa läpinäkyvyyden lisääminen siihen, mitä kaupunkilainen saa tietää omien tietojensa käytöstä. 

"MyDataan perustuvien palveluiden tavoitteena on parantaa ihmisten arkea. Siksi on luontevaa, että Helsingin kaupunki, joka strategiansa mukaisesti rakentaa maailman toimivinta kaupunkia, nojaa MyData-periaatteisiin. Kaupunkien verkkopalvelut ovat tärkeä MyDatan sovellusalue ja iloitsemme, että Helsinki ja Suomi toimivat tässä suunnannäyttäjinä", sanoo MyData Globalin toimitusjohtaja Teemu Ropponen.  

Vastuu Group Oy on Suomen ensimmäisen MyData-operaattori ja kansainvälisen MyData-yhteisön MyData Globalin perustajajäsen. MyData Global on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää yksityishenkilöiden oikeutta hallita heitä koskevaa dataa. MyData Globaliin kuuluu yli 100 organisaatiota yli 50 maasta. 

 

Lisätietoja
Mika Huhtamäki
Varatoimitusjohtaja ja MyData-toimintojen johtaja
040 061 6253
mika.huhtamaki@vastuugroup.fi

Vastuu Group tuottaa tietopalveluita, joiden avulla luodaan luottamusta toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Yritys rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa luotettavan datan avulla. Vastuu Groupin tunnetuimpia palveluita ovat tilaajavastuulain velvoitteet digitalisoiva Luotettava Kumppani sekä Valttikortti, SignSpace ja Platform of Trust. Yrityksen pääomistajina ovat kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt.