« takaisin

Vastuu Group on Suomen ensimmäinen MyData-operaattori

03.12.2019

MyData antaa ihmisille oikeuden päättää aiempaa kattavammin, mihin heistä koottuja henkilötietoja käytetään. Suostumukseen perustuva henkilötietojen hyödyntäminen MyData-periaatteella tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi työllistymiseen. ”Ihmiskeskeisen toiminnan tulee olla helppoa ja sujuvaa. Tähän tarkoitukseen olemme luoneet MyData-operaattorin palvelut henkilön vahvaan tunnistamiseen, suostumusten hallintaan ja tiedonjakoon”, sanoo Vastuu Groupin varatoimitusjohtaja ja MyData-lähettiläs Mika Huhtamäki.

 

Vastuu Groupin keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluu henkilötietojen eettinen käsittely, jota yrityksessä on kunnioitettu sen perustamisesta saakka. MyData-periaatteen mukaan ihmisillä on oikeus hyödyntää tai jakaa eteenpäin heistä koottuja henkilötietoja. Omaan suostumukseen perustuva henkilötietojen laajempi hyödyntäminen MyData-periaatteella tuo ihmiskeskeiseen palvelukehitykseen uusia mahdollisuuksia.

Vastuu Groupissa MyData-periaate on mukana aina, kun mietitään henkilötietojen käsittelyä. Tämä näkyy nyt myös uusissa palveluissamme, joissa suostumuspohjaisen tiedonjaon käyttö aloitettiin. Sen ansiosta Vastuu Group toimii Suomen ensimmäisenä suostumusoperaattorina.”

Henkilötietojen käyttö eettiselle pohjalle

Vastuu Groupin liiketoiminnan ytimessä on henkilötietojen koostaminen, käsittely ja jakaminen eettisesti kestävästi ja ihmiskeskeisesti. Vastuu Groupissa ymmärrettiin, että liiketoiminnan datakeskeisyys tuo mukanaan myös velvoitteita toiminnan moraaliin. Tästä syystä henkilötietoja käsitellään ihmiskeskeisesti yrityksen omassa ja nyt MyDataa hyödyntävien yhteistyökumppaneiden toiminnassa. Vastuu Group tarjoaa samat MyData-operaattoripalvelut jatkossa myös muiden käyttöön.

”Meille on tärkeää, että henkilötietojen käyttö on kestävällä pohjalla, ihmiskeskeistä ja sujuvaa. Samalla haluamme kehittää tulevien MyData-operaattoreiden yhteistyötä kestävän dataliiketoiminnan mahdollistajaksi. Tämän vuoksi olimme perustamassa ja olemme aktiivisesti mukana MyData Global -yhteisössä, sekä rakentamassa yhteistyötä muiden aiheen parissa työskentelevien tahojen kanssa”, sanoo Huhtamäki.

MyData mullistaa rekrytoinnin, työllistymisen ja osaamisen kehittämisen

Vastuu Groupilla on tunnistettu MyDataan liittyvät käytännön haasteet ja mahdollisuudet Digitaalinen Työllistyminen -hankkeessa rekrytoinnin palveluissa ja prosesseissa.

”Tällä hetkellä voin pyytää eri tahoilta omia tietojani paperisena. Nämä samat tiedot voin sitten syöttää manuaalisesti työnantajan rekrytointijärjestelmään sekä toimittaa samat tiedot työhaastatteluun, jotta niiden paikkansapitävyys voidaan todentaa. Tämän saman voisi jo nyt tehdä digitaalisesti omasta kännykästä kotisohvalla, jolloin koko rekrytointiprosessista tulisi sujuvampi”, luonnehtii Digitaalinen Työllistyminen -hankkeen hankepäällikkö Petri Tuomela.

Vastuu Groupissa uskotaan MyDatan hyödyntämisen avaavan uusia mahdollisuuksia laajasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa palvelujen parempaa yksilöintiä ja kohdistamista sekä omien tietojen hyödyntämistä sektorien ja toimialojen yli.


Lisätietoja:

Mika Huhtamäki

Varatoimitusjohtaja, Deputy CEO

Vastuu Group Oy

mika.huhtamaki@vastuugroup.fi

+358 40 061 6253

Vastuu Group tuottaa tietopalveluita, joiden avulla luodaan luottamusta toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Yritys poistaa keinotekoiset rajat maiden, toimialojen ja eri tahojen välillä sekä rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa luotettavan datan avulla. Vastuu Groupin tunnetuimpia palveluita ovat tilaajavastuulain velvoitteet digitalisoiva Luotettava Kumppani, sekä henkilökortti Valttikortti. Näiden palveluiden rinnalle Vastuu Group on mukana kehittämässä SisuID-tunnistuspalvelua, Findy-luottamusverkostoa ja Platform of Trust -palvelualustaa rakennetun ympäristön datalle. Yrityksen pääomistajina ovat kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt.