« takaisin

Vastuu Group mukana kehittämässä eKosteus-koulutusta

27.5.2020

eKosteus on rakennusalan työntekijöille ja toimihenkilöille suunnattu kosteudenhallinnan verkkokoulutus, joka kokoaa yhteen kosteudenhallinnan perustiedot. Koulutus lisää tuottavuutta, parantaa kosteudenhallinnan laatua ja on tehokas tapa lisätä omaa kosteudenhallintaosaamista. Vastuu Group on toteuttanut eKosteus-palvelun tilausprosessin ja tunnistautumispalvelun sekä mahdollistaa pätevyystietojen tarkistamisen palvelussa Taitorekisterin ja Valttikortin avulla. Ratekon tarjoama koulutus on tuotettu yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n sekä neljäntoista suurimman rakennusyrityksen kanssa.

 

Rakennusalalla halutaan kehittyä ja rakentaa kestävämmin. Toimivalla kosteudenhallinnalla voidaan minimoida korjaustoimenpiteitä rakennusten valmistumisen jälkeen. Kosteuden ennaltaehkäisy vähentää korjaustoimenpiteiden tarvetta ja onnistunut kosteudenhallinta vähentää kosteudesta aiheutuvia vaurioita rakennuksen valmistumisen jälkeen.

eKosteus-koulutuksesta ymmärrystä kosteudenhallintaan

eKosteuden suorittanut tietää muun muassa, miksi kosteudenhallinta on tärkeää, mitkä lakisääteiset velvoitteet ja vastuut koskevat rakentamisen eri osapuolia ja mitkä ovat uuden viranomaisohjeistuksen ja hyvän rakentamistavan mukaisia toimintatavat. Samalla koulutuksen käynyt ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat kosteuden siirtymiseen, tiivistymiseen ja haihtumiseen, mitkä kosteuslähteet rasittavat rakennusta ja kuinka rakennus suojataan kosteudelta.

Koulutukset tilataan Vastuu Groupin ylläpitämän Ilmoita-palvelun kautta, jossa on valmiiksi rakennusyrityksissä työskentelevien henkilöiden tiedot. eKosteus-koulutuksen suorittaneiden pätevyystiedot kirjautuvat varmennettuna Vastuu Groupin Valttikortille ja pätevyys näkyy Taitorekisteissä koko viiden vuoden voimassaolonsa ajan.

 

Lisätietoa koulutuksesta löydät Ratekon verkkosivulta.

Rakennusteollisuus RT lehdistötiedote koulutuksesta löytyy täältä

 

Lisätietoa:

Sami Sinisalo

Product Management

Vastuu Group Oy

sami.sinisalo@vastuugroup.fi

+358 579 9468