« takaisin

Valttikortti- ja Ilmoita-palvelun sopimusehdot muuttuvat 30.6.2022

30.5.2022

Ilmoita-palvelun ja Valttikortti-palvelun sopimusehdot muuttuvat 30.6.2022. Muutoksen taustalla on työturvallisuuslain ja veronumerosta ja veronumerorekisteristä annetun lain muutokset, jotka tulevat voimaan 1.7.2022.

Muutettujen lakien mukaan telakka-alueella työskentelyn edellytyksenä on jatkossa se, että työntekijällä on kuvallinen henkilötunniste, johon on merkitty laivanrakennusalan veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Ilmoita-palvelua ja Valttikortti-palvelua muutetaan siten, että palveluita voi jatkossa käyttää myös laivanrakennusalalla ja että Valttikorttia voi käyttää telakka-alueella vaadittuna kuvallisena henkilötunnisteena.

Laivanrakennusalan veronumerorekisteriin merkityille työntekijöille voi tilata Valttikortteja jo 1.6.2022 alkaen.

Lue lisää laivanrakennusalan Valttikorteista

 

Sopimusehtoihin on tehty seuraavat muutokset:


Ilmoita-palvelu:

  • Laivanrakennusalaa koskevat viittaukset kappaleisiin 2.1–2.4

Valttikortti-palvelu:

  • Sopimusehdot erotettu omaksi liitteeksi (aiemmin osa Ilmoita-palvelun erityisehtoja)
  • Lisätty laivanrakennusalaa koskevat viittaukset kappaleisiin 2–3
  • Lisätty uusi kappale 5 veronumerorekisteritietojen antamisesta ja tarkastamisesta
  • Tarkennettu kortin voimassaoloehtoja kappaleessa 7
 
Sopimusehtojen ja tietosuojaselosteen muutos ei edellytä toimenpiteitä asiakkailtamme.