« takaisin etusivulle

Ilmoita-palvelun ja Valttikorttien käyttöehdot muuttuvat 1.2.2019 alkaen

30.12.2018
Valttikortti on rakennusalalle tarkoitettu kuvallinen henkilökortti. Työnantaja voi tilata sen työntekijälle, joka ilmoitettu Verohallinnon ylläpitämään veronumerorekisteriin ja jonka henkilö- ja työsuhdetiedot ovat tallennettuna Ilmoita-palveluun. Valttikortin olemassaolo on ollut merkki siitä, että työntekijä on rekisteröity veronumerorekisteriin.
Veronumeroa ja veronumerorekisteriä koskevaa lakia (1231/2011) on muutettu tämän vuoden aikana. Jatkossa Verohallinto poistaa viran puolesta rekisteröityä koskevat tiedot veronumerorekisteristä, jos rekisteröidyn tietoja ei ole ollut Verohallinnolle lähetetyissä rakennustyömaan työntekijäilmoituksilla viimeisen kahden vuoden aikana. Rekisteristä poistamisesta ei tällöin lähetetä erillistä ilmoitusta rekisteröidylle tai sille, jonka pyynnöstä tiedot on merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto aloittaa säännölliset tietojen poistot veronumerorekisteristä helmikuun 2019 lopussa.


Tilaajavastuun Ilmoita-palvelussa ja Valttikortti-palvelussa huomioidaan muuttunut käytäntö:

  • - Työnantajayritykselle asetetaan velvollisuus vahvistaa Ilmoita-palveluun syötettyjen työntekijätietojen ajantasaisuus vähintään kerran vuodessa.
  • - Kun työnantaja on vahvistanut, että työntekijätiedot ovat ajantasaisia, tarkistaa palvelu säännöllisesti työntekijän kuulumisen veronumerorekisteriin ja ilmoittaa tarvittaessa työntekijän uudelleen veronumerorekisteriin.
  • - Jos työntekijätietojen ajantasaisuutta ei ole vahvistettu, työntekijä poistetaan automaattisesti Ilmoita-palvelusta ja työntekijän Valttikortti suljetaan.
  •  

Näin toimimalla pyrimme varmistamaan seuraavat asiat:

  • - Ilmoita-palvelun työntekijätiedot ovat ajantasaisia.
  • - Rakennustyömaalla ei tarvitse erikseen tarkistaa työntekijän kuulumista veronumerorekisteriin silloin, kun työntekijällä on voimassa oleva Valttikortti ja hänen tietonsa on haettu Ilmoita-palvelusta.

 

Muutoksen johdosta Ilmoita- ja Valttikorttipalveluiden käyttöehdot muuttuvat 1.2.2019 alkaen. Toimitamme tammikuun aikana asiakkaille tarkemmat toimintaohjeet ja tuomme palvelun käyttöliittymään uusia työkaluja helpottamaan työntekijätietojen ylläpitoa.

Uudet erityisehdot löydät täältä.