Ratkaisupaja: Työn kysynnän vaihtelut

5.4.2022 klo 9–12

Lyhyet työttömyysjaksot ominaista rakennusalalle johtuen suhdanne, kausi- ja säävaihteluista.  Ratkaisupajassa otamme käsittelyyn työnkysynnän vaihtelut sekä sen, miten kitkatyöttömyydestä pääsisi eroon.

Mietimme ratkaisupajassa mm.

 • Miten työntekijät ja työnantajat voivat varautua ja reagoida työn kysynnän kausivaihteluihin?
 • Millä keinoilla voidaan pitää työttömyysjaksot mahdollisimman lyhyenä?
 • “Nousukausina” työnantajien pitää nopeasti rekrytoida lisää työntekijöitä. Miten tätä prosessia voitaisiin tehdä helpommaksi ja sujuvammaksi? 
 • Miten työkuormaa voitaisiin tehokkaammin tasata yrityksen sisällä?

Lämpimästi tervetuloa verkottumaan, oppimaan ja innovoimaan!

Ilmoittaudu mukaan alla olevan lomakkeen kautta

 

Autamme mielellään Miron käytössä. Katso etukäteen video, johon olemme keränneet perusohjeistuksen. Kokoonnumme myös yhdessä harjoittelemaan Miroa ennen varsinaisen ratkaisupajan alkua. 

Ratkaisupajan aikataulu:

 • klo 8.15 Digitaalinen työllistyminen -hankkeen esittelyä
 • klo 8.30 Miro-työkalun harjoittelua 
 • klo 9.00 ratkaisupaja alkaa

 

Kenelle tarkoitettu: 

Mikäli teet töitä jatkuvan oppimisen, elinikäisen ohjauksen tai työllisyyden edistämisen parissa ja haluat olla mukana ratkaisemassa kira-alan kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia haasteita, olet lämpimästi tervetullut mukaan oppimaan, verkottumaan ja innovoimaan.

 

Ratkaisupajojen tavoitteet:

 1. Ratkaisupajoissa ei kuunnella tähtiluennoitsijoita eikä katsota kalvosulkeisia vaan työskentelemme aktiivisesti virtuaalisten tarralappujen ja kanvas-työpohjien avulla innovoiden konkreettisia ratkaisuehdotuksia tunnistettuihin kohtaanto-ongelmiin. 
 2. Tavoitteena on innovoida yhdessä konkreettisia ehdotuksia lyhyen ja pidemmän aikavälin toimista ratkaisupajassa käsiteltävään haasteeseen. 
 3. Ratkaisupajat tarjoavat jatkuvan oppimisen, elinikäisen ohjauksen ja työllistymisen kokemusasiantuntijoille erinomaisen alustan verkottua, oppia ja innovoida yhdessä. 
 4. Syksyn ja kevään aikana keräämme osallistujilta vinkkejä käynnissä olevista projekteista, hankkeista, työryhmistä, jotka tekevät töitä toimialan houkuttelevuuden parantamiseksi.  

 

Ratkaisupajoista:

Osana Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutetaan kymmenen ratkaisupajan sarja, joissa etsitään konkreettisia ratkaisuehdotuksia kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin. Tutustu maksuttomien ratkaisupajojen sisältöihin täältä.  Ratkaisupajoissa syntyneet tuotokset lisätään Työelämän metrokarttaan ja ne ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. 

Yhdessä ratkaisupajojen kumppaneiden kanssa kutsumme ratkaisupajoihin erityisesti kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan työnantajia, HR- ja rekrytoinnin asiantuntijoita, työnantajamielikuvasta ja oppilaitosyhteistyöstä vastaavia asiantuntijoita, oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuspäälliköitä, opettajia, opinto-ohjaajia, ura- ja työelämä-, ja TKI-palveluiden edustajia, alan opiskelijoita, työntekijöitä, työnhakijoita, työmarkkinajärjestöjä, liittoja, ministeriöitä, virastoja, vapaan sivistyksen asiantuntijoita, työelämäpalveluiden tuottajia sekä muita palveluidentarjoajia. 

 

Lisätietoa 
Petri “Pete” Tuomela 
0504143155 

Ilmoittaudu
mukaan

Digitaalinen työllistyminen -hankkeen ratkaisupaja:

Työn kysynnän vaihtelut
5.4.2022 klo 9–12 

 


{% endraw %}