Ratkaisupaja: Osaamisen kehittäminen

8.3.2022 klo 9–12

Rakennus- ja kiinteistöalalla muuttuvat osaamistarpeet, nopeasti kehittyvät teknologiat ja rakennusalan projektiluontoisuus tekevät jatkuvasta osaamisen kehittämisestä erityisen tärkeää. Jos työntekijä ei kehitä osaamistaan, häntä uhkaa pitenevät ja tihenevät työttömyysjaksot. Kuitenkin työn ja oppimisen yhdistäminen valmistumisen jälkeen voi olla haastavaa, eikä tulevaisuuden osaamistarpeita ole helppo ennakoida.

Mietimme ratkaisupajassa mm.

  • Kun alan teknologiat kehittyvät kovaa vauhtia, miten tuetaan uuden oppimista ja täydennyskouluttautumista valmistumisen jälkeen?
  • Miten tuetaan työntekijöitä oppimaan uutta, jos heillä on oppimisvaikeuksia (esim. lukihäiriö)?
  • Miten kannustetaan työntekijöitä oppimaan uutta ja katsomaan tulevaisuuteen?
  • Mitä voidaan tehdä, jos työntekijän vapaa-aika on kiinni perheessä tai harrastuksissa?
  • Miten luodaan yksilöllisiä osaamisen kehittämisen ohjelmia? Mikä on eri toimijoiden rooli?
  • Miten työnantaja ja työntekijä voivat ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita?

Lämpimästi tervetuloa verkottumaan, oppimaan ja innovoimaan!

Ilmoittaudu mukaan alla olevan lomakkeen kautta

Autamme mielellään Miro-työkalun käytössä. Katso etukäteen video, johon olemme keränneet perusohjeistuksen. Kokoonnumme myös yhdessä harjoittelemaan Miroa ennen varsinaisen ratkaisupajan alkua. 

Ratkaisupajan aikataulu:

8.15 Digitaalinen työllistyminen -hankkeen esittelyä
8.30 Miro-työkalun harjoittelua
9.00 Varsinainen ratkaisupaja alkaa

Kenelle tarkoitettu: 

Mikäli teet töitä jatkuvan oppimisen, elinikäisen ohjauksen tai työllisyyden edistämisen parissa ja haluat olla mukana ratkaisemassa kira-alan kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia haasteita, olet lämpimästi tervetullut mukaan oppimaan, verkottumaan ja innovoimaan.

 

Ratkaisupajojen tavoitteet:

  1. Ratkaisupajoissa ei kuunnella tähtiluennoitsijoita eikä katsota kalvosulkeisia vaan työskentelemme aktiivisesti virtuaalisten tarralappujen ja kanvas-työpohjien avulla innovoiden konkreettisia ratkaisuehdotuksia tunnistettuihin kohtaanto-ongelmiin. 
  2. Tavoitteena on innovoida yhdessä konkreettisia ehdotuksia lyhyen ja pidemmän aikavälin toimista ratkaisupajassa käsiteltävään haasteeseen. 
  3. Ratkaisupajat tarjoavat jatkuvan oppimisen, elinikäisen ohjauksen ja työllistymisen kokemusasiantuntijoille erinomaisen alustan verkottua, oppia ja innovoida yhdessä. 
  4. Syksyn ja kevään aikana keräämme osallistujilta vinkkejä käynnissä olevista projekteista, hankkeista, työryhmistä, jotka tekevät töitä toimialan houkuttelevuuden parantamiseksi.  

 

Ratkaisupajoista:

Osana Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutetaan kymmenen ratkaisupajan sarja, joissa etsitään konkreettisia ratkaisuehdotuksia kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin. Tutustu maksuttomien ratkaisupajojen sisältöihin täältä.  Ratkaisupajoissa syntyneet tuotokset lisätään Työelämän metrokarttaan ja ne ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. 

Yhdessä ratkaisupajojen kumppaneiden kanssa kutsumme ratkaisupajoihin erityisesti kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan työnantajia, HR- ja rekrytoinnin asiantuntijoita, työnantajamielikuvasta ja oppilaitosyhteistyöstä vastaavia asiantuntijoita, oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuspäälliköitä, opettajia, opinto-ohjaajia, ura- ja työelämä-, ja TKI-palveluiden edustajia, alan opiskelijoita, työntekijöitä, työnhakijoita, työmarkkinajärjestöjä, liittoja, ministeriöitä, virastoja, vapaan sivistyksen asiantuntijoita, työelämäpalveluiden tuottajia sekä muita palveluidentarjoajia. 

 

Lisätietoa 
Petri “Pete” Tuomela 
0504143155 

Ilmoittaudu
mukaan

Digitaalinen työllistyminen -hankkeen ratkaisupaja:

Osaamisen kehittäminen 
8.3.2022 klo 9–12 

 


{% endraw %}