MyData tulee mullistamaan rekrytoinnin, työllistymisen ja osaamisen kehittämisen 10.2.2020

Aika: 10.2.2019 klo 13-15

Paikka: Rajavartijankatu 2, Helsinki Kokoustila Tekno, Insinöörit & Ekonomit -talo

Tilaisuuteen osallistumalla saat paremman ymmärryksen, mitä MyDatalla tarkoitetaan ja miten MyDatan avulla voidaan edistää kohtaantoa ja työllisyyttä. Lisäksi esittelemme MyDataan liittyviä haasteita, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja lain tulkintaan.  Tilaisuudessa on myös tarkoitus keskustella siitä, mitä voisimme tehdä yhdessä, jotta tulevaisuudessa MyDataa voitaisiin aidosti hyödyntää työllisyyden edistämisessä.

Tilaisuuteen on kutsuttu Akavalaisten työmarkkinajärjestöjen osaamisesta ja työvoimasasioista vastaavia asiantuntijoita.

Lue aihetta käsittelevä MyData mullistaa rekrytoinnin, työllistymisen ja osaamisen kehittämisen! -blogiteksti.

 


 

Alustava ohjelma:

13.00 Tervetuloa ja esittäytyminen | Tapio Heiskari TEK

13.15 Mikä ihmeen MyData | Antti Poikola Teknologiateollisuus

13.30 Tunnistautuminen & MyData | Joonatan Henriksson Nixu & Pirkka Frosti Digital Living

13.35 MyData työnhaun tukena | Petri Tuomela Vastuu Group

14.00 MyData ja tunnistetut haasteet lainsäädännössä | Jussi Mäkinen, Tekonologiateollisuus

14.15 Keskustelua: Miten voisimme yhdessä edistää MyDatan hyödyntämistä?

15.00 Tilaisuus päättyy

Taustaa:

TEM, Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton ja Vastuu Group:in Digitaalinen työllistyminen -hankkeen aikana toteutetussa sidosryhmätyössä selvisi, että moni työllisyyspalveluita koskeva haaste voitaisiin ratkaista MyDatan avulla.

Hankkeessa pilotoitiin onnistuneesti työnhakua, jossa työnhakija siirtää omia varmennettuja tietojaan työnantajan rekrytointijärjestelmään. Lisätietoa hankkeesta.

Hankkeessa on myös tunnistettu lainsäädäntöön ja lain tulkintaan liittyviä haasteita yhdessä Teknologiateollisuuden kanssa. Keskusteluiden pohjalta on syntynyt idea MyData Sandboxista, jonka tarkoituksena edistää ja mahdollistaa MyDatan laajemman käytön tulevaisuudessa.

 

Lisätietoa tilaisuudesta:

Petri Tuomela
0504143155
Vastuu Group

 

Tapio Heiskari
0407062254
Tekniikan akateemiset

Ilmoittaudu
mukaan

 

MyData tulee mullistamaan rekrytoinnin, työllistymisen ja osaamisen kehittämisen

Ajankohta: 10.2.2020 klo 13-15

Paikka: Rajavartijankatu 2, Helsinki Kokoustila Tekno, Insinöörit & Ekonomit -talo