« takaisin

Ulkomainen yritys Suomessa

ulkomainen_yritys.jpg

Suomessa työskentelevän ulkomaisen yrityksen on huomioitava monia velvoitteita, muun muassa tilaajavastuulain velvoitteet. Tässä kätevä kooste asioista, joita ulkomaisen yrityksen tulisi muistaa lähettäessään työntekijöitä Suomeen.

Kun yrityksen työntekijät tulevat tilapäisesti tekemään työtä Suomeen, on kaikilla lähetetyillä työntekijöillä oltava lähetetyn työntekijän todistus eli A1/E101-todistus. Lähetetyn työntekijän todistuksen tulee kattaa koko työskentelyaika Suomessa.

Mikäli työntekijäsi eivät saa lähetetyn työntekijän todistuksia tai työkomennusta ei voida enää tulkita tilapäiseksi, työntekijöille pitää hoitaa:

  • Sosiaaliturva Suomesta ottamalla heille TyEL-vakuutukset suomalaisesta eläkevakuutusyhtiöstä.
  • Tapaturmavakuutukset suomalaisesta vahinkovakuutusyhtiöstä. Ulkomaalaiset tapaturmavakuutukset eivät käy.

Kaikille Suomessa työskenteleville työntekijöille on järjestettävä työterveyshuolto. Se voi olla järjestetty esimerkiksi yksityisen lääkäriaseman kautta.

Suomessa tulee noudattaa suomalaista työehtosopimusta. Suomalaista työehtosopimusta sovelletaan myös lähetettyihin työntekijöihin. Työehtosopimukset sisältävät mm. yrityksien ja työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet sekä minimipalkat. Aluehallintoviraston tarkastuksissa huomioidaan myös noudatettavat työehtosopimukset. Jos tilaajavastuuasioiden tarkastuksessa huomataan puutteita, voi yritys joutua maksamaan sakkoja.

Jokaiselle työtekijälle, joka työskentelee Suomessa rakennusalalla, tulee hankkia suomalainen veronumero. Työntekijän tulee rekisteröityä maistraatissa tai Verohallinnolla saadakseen veronumeron.

Rakennusalalla työskentelevällä työntekijällä tulee olla kuvallinen henkilökortti, jossa on työntekijän nimi, yritys ja veronumero.

Millainen on hyvä kuvallinen henkilökortti? Vaikkapa Valttikortti – lue lisää täältä: Lue lisää Valttikortista


Lue lisää aiheesta