« takaisin

Työturvallisuus toimistotyössä – ”Suurin riski on kehon hidas rappeutuminen”

28.4.2021

Työturvallisuus toimistotyössä – ”Suurin riski on kehon hidas rappeutuminen”

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 28.4. Suomen YK-liiton mukaan “teemapäivän tarkoitus on muistuttaa, että työterveyskulttuurin tulisi olla joka puolella maailmaa sellainen, että se kunnioittaa yksilön oikeutta turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.”

Työturvallisuuskeskuksen mukaan työturvallisuus on luonteva osa työpaikan päivittäistä toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Tähän liittyy olennaisesti työpaikan prosessien, toimintatapojen ja työolosuhteiden hallinta sekä erilaisten vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen ja ennakointi. Vahinkoja välttämällä varmistetaan turvallinen työympäristö ja toimiva työyhteisö ja samalla vahva turvallisuuskulttuuri luo myös osaltaan pohjaa tuottavuuden kehittämiselle.

Toimistotyöläistä vaanivat salakavalat riskit

Työturvallisuus rakennustyömailla on monelle asiakkaistamme varmasti tuttu aihe. Työntekijät altistuvat rakennustyömailla jatkuvasti erilaisille haittatekijöille, kuten pölylle, kemikaaleille ja melulle.

Mutta miten on työtuvallisuuden laita espoolaisessa it-firmassa, jossa pahin onnettomuusriskin paikka tuntuu olevan kapealla toimistokäytävällä väijyvät sisäovet, joilla voi lämäyttää varomattomasti työkaveria täysillä naamaan – vahingossa tietenkin.

Kysyimme työsuojeluvaltuutetultamme Jani Kalevalta, mitä työturvallisuus hänen mielestään pitää sisällään. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on perehtyä oma-aloitteisesti työpaikkansa työympäristöön ja -yhteisöön liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin.

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu:

  • perehtyä oma-aloitteisesti työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin työympäristössä ja työyhteisön tilassa tarkkailemalla niitä säännöllisesti
  • perehtyä edellä mainittuja asioita koskeviin työsuojelusäännöksiin
  • ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista ensin työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle
  • toimia työntekijöiden edustajana suhteessa työsuojeluviranomaisiin ja osallistua työsuojelutarkastuksiin sekä
  • toimia siten, että työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävät toimintatavat lisääntyisivät työpaikalla.

Mutta entäpä ne kysymykset? Näin Jani vastasi:

1. Mikä työturvallisuudessa on mielestäsi tärkeintä?

"Puolet kokoaikaisen työntekijän hereilläoloajasta kuluu arkisin työn merkeissä. Tällöin työympäristön ja -tapojen on tärkeää olla kunnossa, ettei työnteko kuormita kohtuuttomasti ja vapaa-ajallekin säästyy voimia."

2. Toimistotyöläisen riskit – mitä ne ovat?

"Suurin riski on varmasti kehon hidas rappeutuminen. Ruudun tuijotus yhdessä asennossa on pitkässä juoksussa hyvin kuluttavaa. Säännölliset tauot, vaihtuvat asennot ja riittävä liikunta ovat ensiarvoisen tärkeässä osassa työkyvystä huolehdittaessa."

3. Pidät työturvallisuusperehdytyksen uusille työntekijöille – mitä perehdytyksissä tapahtuu?

"Perehdytyksessä käydään läpi toimiston yleiset turvallisuusohjeet. Sen yhteydessä kierretään tutustumassa hätäpoistumisteihin ja esitellään sammutusvälineet. Vastuu omasta ja toisten turvallisuudesta kuuluu osaltaan kaikille työntekijöille ja on hyvä, että jokainen osaa ottaa myös turvallisuusasiat huomioon toiminnassaan. Esimerkiksi paloturvallisuus on hyvä pitää mielessä sähkölaitteiden kanssa, eikä toimiston poistumisteille saa kasata esteitä."

4. Mitä turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä asioita olet edistänyt?

"Työsuojelu on aina yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Työsuojeluvastaavan tehtäviin kuuluu tarkkailun lisäksi edistää vuoropuhelua siitä, mitä työpaikalla on tarjottavana ja mitä parannusehdotuksia henkilöstöltä itseltään löytyy asioiden kehittämiseen.

5. Miten huolehdit oman työsi turvallisuudesta?

"Etätöissä olen pyrkinyt järjestämään työympäristön yhtä hyväksi kuin toimistolla. Riittävän tilava työpöytä, monipuolisesti säädettävä tuoli ja lisänäyttö läppärin vieressä helpottavat työskentelyä. Palavereissa yritän mahdollisuuksien mukaan nousta tuolista ja seurata tapahtumia seisaaltaan, jolloin niska ja selkä saavat kaipaamaansa liikuntaa."

6. Paras työturvallisuusvinkkisi etätyön tekijöille?

"Jos mahdollista, kannattaa rauhoittaa työtila ylimääräiseltä meteliltä ja häiriöiltä. Moneen asiaan keskittyminen yhtä aikaa kuluttaa voimia, aiheuttaa stressiä ja altistaa vahingoille."

Estä kehosi hidas rappeutuminen ja virkistä työpäivääsi näillä etätyövinkeillä.