« takaisin etusivulle

Työntekijän lähettäminen ja ilmoitusvelvollisuus

lähetetyt_työntekijät_ilmoitus.jpeg

Lähetetty työntekijä on muusta valtiosta lähetetty työntekijä, joka tekee Suomessa työtä sopimuksen perusteella alihankintana, yrityksen sisäisenä siirtona tai vuokratyönä. Työntekijöiden lähettämistä koskevat uusi laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) ja vanha laki lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999). Vanhaa lakia sovelletaan edelleen Suomessa oleviin lähetettyihin työntekijöihin, uuden lain piiriin tulevat lain voimaantulon jälkeen tehtävät uudet sopimukset. Lisätietoa laista ja sen soveltamisalasta löydät Aluehallintoviraston verkkosivuilta. Lainsäädännön tavoitteena on, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa suomalaisten työntekijöiden kanssa.

1.9.2017 alkaen lähettävän yrityksen on myös tehtävä Aluehallintovirastolle ilmoitus työntekijän lähettämisestä. Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina, muissa tapauksissa ilmoitus tehdään, kun työskentely kestää yli viisi päivää. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin sopimuksen mukainen työnteko alkaa.

Milloin ilmoitus tehdään?

 • Kun sopimus on tehty 18.6.2016 jälkeen ja kun lähetetyn työntekijän työ alkaa 1.9.2017 jälkeen.
 • Ennen työn aloittamista tai viimeistään samana päivänä.
 • Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti (esim. kun työntekopaikka tai työntekijöiden määrä muuttuu), on tehtävä täydennysilmoitus.
 • Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina.
  • Rakennusalalla ilmoitus on työsuojeluviranomaisten lisäksi toimitettava myös rakennuttajalle ja päätoteuttajalle. Tämä koskee myös täydennysilmoitusta.

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä on tilaaja- ja työpaikkakohtainen. Jos työtä tehdään usealle eri tilaajalle tai useassa kohteessa, jokaisesta on tehtävä oma ennakkoilmoituksensa.

Milloin ilmoitusta ei tarvitse tehdä?

 • Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä lähetetään Suomeen yritysryhmän sisäisellä siirrolla enintään viideksi työpäiväksi. Jakson kestoa arvioidessa huomioidaan lähettämisjakson päättymistä edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki jaksot, joiden aikana työntekijä on tehnyt töitä Suomessa. Rakennusalalla ilmoitus tehdään kuitenkin aina.

Mitä tietoja ilmoituksella on oltava?

 • Lähettävän yrityksen yksilöintitiedot, yhteystiedot, ulkomainen verotunniste ja tiedot vastuuhenkilöistä.
 • Tilaajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot.
 • Lähetettyjen työntekijöiden ennakoitu lukumäärä.
 • Lähettävän yrityksen edustajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot Suomessa tai perusteet sille, että edustajaa ei tarvitse asettaa.
 • Työntekijöiden lähettämisen alkamispäivä ja ennakoitu kesto.
 • Työntekopaikka.
 • Toimiala
 • Rakennusalan työssä lisäksi rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot

Miten ilmoitus tehdään?

Tilaajavastuun Ilmoita-palvelusta voi maksutta lähettää ilmoituksen Aluehallintovirastolle, kun työskentely tapahtuu rakennustoimialalla. Palvelu esitäyttää lähetettävälle ilmoitukselle automaattisesti jo aiemmin palveluun syötettyjä tietoja, mikä helpottaa ilmoituksen tekemistä.Muilla aloilla lähettävä yritys voi tehdä ilmoituksen Aluehallintoviraston verkkolomakkeella.

Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta voit lukea Aluehallintoviraston esitteestä.


Lue lisää aiheesta