« takaisin etusivulle

Työmaarekisteri tiedonantovelvollisuutta helpottamassa

työmaarekisteri_helpottamassa_tiedonantovelvollisuutta.jpgRakennusalalle tuli uusia velvoitteita vuonna 2014, kun voimaan astui verotusmenettelylaissa oleva rakennusalan tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovelvollisuus edellyttää rakennustyön tilaajia ja päätoteuttajia ilmoittamaan Verohallinnolle kuukausittain rakennustyömaan urakka- ja työntekijätietoja. 

Velvoitteiden hoitamisessa on olennaista tiedostaa oma roolinsa rakennustyömaalla, koska tiedonantovelvoite kohdistuu vain rakennustyön tilaajiin ja yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajiin. Tiedonantovelvoitteen hoitamista voi myös helpottaa erilaisten työkalujen, kuten Työmaarekisterin, avulla!

Mitä lainsäädännöt edellyttävät?

Verotusmenettelylain mukaan jokaisen rakennustyömaan sopimuksen tilaajan on raportoitava kuukausittain Verohallinnolle tilaamiensa urakoiden urakkahinnat ja toteutunut laskutus. Päätoteuttajan on raportoitava kuukausittain Verohallinnolle työmaalla työskennelleet työntekijät. Myös päätoteuttaja voi olla alihankintasopimuksissa tilaajana - yleensä onkin – eli päätoteuttajan on lähetettävä kuukausittain määrämuotoisia raportteja sekä urakkasummista että työntekijöistä.

Veronumero- ja työturvallisuuslait edellyttävät, että rakennusalan työntekijän veronumero on ilmoitettu rakennusalan veronumerorekisteriin, että työntekijällä on kuvallinen henkilötunniste työmaalla ja että työmaan päätoteuttaja on huolehtinyt työntekijän perehdyttämisestä. Päätoteuttajan velvollisuus on ylläpitää työmaan henkilöluetteloa, ja lisäksi päätoteuttajalla on oltava ajantasainen tieto henkilöistä, joilla on voimassaoleva kulkulupa työmaalla.

Työmaarekisteri helpottaa tämän tietomäärän keräämistä, hallinnontia ja arkistointia. Työmaarekisterin kautta voit lähettää Verohallinnolle urakka- ja työntekijäraportit, ja Työmaarekisterissä on myös mahdollista ylläpitää työmaan henkilö- ja perehdytyslistaa.

Miten Työmaarekisteri toimii?

Työmaarekisterin perusideana on koota kaikki työmaan tiedot ja toimijat yhteen. Kun tilaaja tai päätoteuttaja perustaa uuden työmaan Työmaarekisteriin, järjestelmä luo automaattisesti työmaalle Työmaa-avaimen. Työmaa-avain on työmaan yksilöivä julkinen tunniste. Kun työmaan perustanut yritys jakaa Työmaa-avaimen eteenpäin urakointiketjussa, voivat alihankkijat rekisteröityä työmaalle maksuttomassa Ilmoita-palvelussa Työmaa-avainta käyttäen.

Näin kaikki työmaan tiedot saadaan kerättyä kätevästi yhteen paikkaan.

Työmaarekisterin kautta voi lähettää Verohallinnolle lainvaatimat kuukausittaiset raportit. Työmaarekisterin kautta tapahtuva raportointi perustuu Ilmoita-palveluun ja Työmaarekisteriin syötettyihin tietoihin sekä mahdollisesti Työmaarekisteriin integroitujen järjestelmien tuottamiin tietoihin (esimerkiksi kulunvalvonta).

Kenelle Työmaarekisteri on tarkoitettu?

Työmaarekisteri on tarkoitettu ilmoitusvelvollisille rakennusalan toimijoille, eli tilaajille ja päätoteuttajille. Jos toimit työmaalla vain toimittajana, sinulla ei ole raportointivelvoitetta Verohallinnolle eikä sinun tarvitse ottaa Työmaarekisteriä käyttöösi. Työntekijätietojen ilmoittaminen päätoteuttajalle sopimallanne tavalla riittää.

Työmaarekisteristä on tarjolla erilaisia lisenssitasoja, joten palvelun voi helposti räätälöidä juuri omiin tarpeisiisi parhaiten soveltuvaksi. Voit tutustua Työmaarekisterin palvelutasoihin ja pyytää tarjouksen alla olevasta linkistä:

 Pyydä tarjous täältä


Lue lisää aiheesta