« takaisin etusivulle

Tilaajavastuun palveluiden roolit ja GDPR

20.4.2018

roolit_tietosuoja_asetukseen_liittyen

Tietosuoja-asetuksen soveltamisen ajankohta lähenee. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme Tilaajavastuulla tämän vuoden aikana onkin opastaa asiakkaitamme tietosuoja-asioissa palveluihimme liittyen. Tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomat velvoitteet voivat tuntua aluksi hankalilta, mutta asian ymmärtämistä helpottaa oman roolinsa hahmottaminen, sillä juuri roolien perusteella määritellään henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vastuut ja oikeudet.

Meillä Tilaajavastuulla roolitukset on ehkä helpoin tunnistaa palveluiden kautta. Toimimme osassa palveluista itse rekisterinpitäjänä, ja osassa taas toimimme henkilötietojen käsittelijänä.

Palvelumme liittyvät roolitukset

Luotettava Kumppani- ja Raportti-palvelu. Luotettavassa Kumppanissa ja siihen liittyvässä Raportti-palvelussa olemme rekisterinpitäjän roolissa. Poikkeuksena tilanne, jossa asiakas arkistoi Raportti-palvelun kautta hakemiaan tilaajavastuuraportteja. Tällöin asiakkaalle syntyy tilaajavastuuraporteista henkilörekisteri, jonka osalta asiakas on rekisterinpitäjä.

Valvoja-palvelu. Valvojassa asiakkaan käyttöön muodostuu oma henkilörekisteri, jonka rekisterinpitäjänä on Tilaajavastuun asiakas itse.

Ilmoita-palvelu. Ilmoita-palvelussa työnantajayritys on rekisterinpitäjä oman työntekijälistansa osalta. Työnantajan vastuulla on ylläpitää työntekijätietoja ja muun muassa poistaa omalta työntekijälistaltaan henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt. Työnantajayrityksen vastuulla on varmistaa, että sillä on oikeus tallentaa järjestelmäänsä omien työntekijöidensä henkilötiedot luovutettavaksi edelleen käytettäväksi esimerkiksi rakennusalan ilmoitusmenettelyn mukaisiin tarkoituksiin.

Työmaarekisteri. Työmaarekisterissä työmaakohtaisen henkilörekisterin rekisterinpitäjänä on pääurakoitsija (päätoteuttaja), joka on perustanut työmaan Työmaarekisteri-palveluun.

Valttikortti. Toimimme rekisterinpitäjänä myönnettyjen Valttikorttien muodostaman rekisterin osalta. Valttikortin hyödyntäminen esimerkiksi kulunvalvonnassa muodostaa oman rekisterin ja rekisterinpitäjänä on tällöin todennäköisesti pääurakoitsija.

Taitorekisteri. Toimimme Taitorekisterin rekisterinpitäjänä, mutta mahdollisten työnantajakohtaisten pätevyyksien osalta kukin työnantaja on rekisterinpitäjä.

Tuntuiko sekavalta? Rekisterinpitäjän roolin hahmottamisessa voi auttaa mielikuva siitä kuka syöttää tiedon järjestelmään tai hallinnoi ja muokkaa tietoa järjestelmässä ja viime kädessä määrää tiedosta. Käsittelijän roolissa taas käsitellään rekisterinpitäjän tuottamaa tietoa.

Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan 25.5.2018, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta löydät täältä.

Lataa tästä GDPR-oppaamme


Lue lisää aiheesta