« takaisin

Tilaajavastuulain uudet tuulet

24.3.2015

paragraph_2.jpg

Keskiviikkona 11.3.2015 päättyi pitkäksi venähtänyt pyörittely tilaajavastuulain muutoksista ja näin lain uudistamisesta saatiin vihdoinkin päätös. Lain voimaan astuminen on vielä ministeriön päätettävissä, mutta se tapahtuu todennäköisesti 1.9.2015.

Valvova viranomainen laatii myös lain täsmällisemmät tulkinnat, jotka valmistunevat toukokuun aikana. Vaikka käytännön tulkinnat ovatkin vielä kesken, ovat lain linjaukset lopulta paketissa. Mikä sitten muuttuu uuden lain myötä? Paraneeko harmaan talouden torjunta ja lisääntyykö reilu kilpailu?

Ensimmäinen muutos on selvitysvelvollisuuden alarajan nosto vuositasolla 7500 eurosta 9000 euroon. Tämä karsii periaatteessa pienet hankinnat pois, joskin käytännössä rajan seuraaminen saattaa olla tilaajalle hankalaa ja selvitys vaaditaan tästä syystä aina. Kannattaakin siis varautua toimittamaan tilaajavastuutiedot aina sopimusta tehtäessä. Samalla laiminlyöntimaksut yhtenäistettiin kaikilla toimialoilla ja jatkossa yksittäinen laiminlyöntimaksu voi olla enimmillään 20.000 euroa.

Palvelumme keventävät yritysten ja organisaatioiden hallinnollista taakkaa. Tuomme käyttöösi työkalut tilaajavastuulain ja veronumerolain velvoitteiden hoitamiseksi luotettavasti. Palvelujemme avulla asiakkaamme ostavat ja toimittavat rehellisesti.

Toinen suuri muutos on julkisen verovelkarekisterin käyttö tilaajavastuulain tulkinnassa. Julkinen verovelkarekisteri helpottaa verovelkojen tarkastamista. Se tarkoittaa, että yli kymppitonnin rajan ylittävistä järjestelemättömistä veroveloista tulee julkinen merkintä. Samalla ehkä liiankin pienelle huomiolle on jäänyt yksityiskohta, jossa verovelkarekisterissä näkyy merkintä myös ilmoitusten laiminlyönnistä Verohallinnolle.

Seuraava muutos liittyy työnantajan velvollisuuteen antaa kirjallinen selvitys tilaajalle lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa. Kirjallisen ilmoituksen muodosta ei ole vielä tarkempia ohjeita, mutta esimerkiksi sopimuskopio työterveyshuollon järjestämisestä tai työterveyshuollon järjestävän tahon yhteystiedot riittänevät alkuun. Samalla kannattaa muistaa, selvitys koskettaa vain yrityksiä, joilla on palkattua työvoimaa.

Pelkästään yrittäjävetoisessa toiminnassa todistus työterveyshuollon järjestämisestä ei ole pakollinen, mutta siitä huolimatta kannattaa antaa tämä tiedoksi kirjallisesti. Samalla tavalla myös eläketodistukset koskettavat vain palkattua työvoimaa, eli yrittäjän ei tarvitse eläketodistuksia uuden lain myötä enää itsestään toimittaa.

Ulkomaalaisen yrityksen Suomeen lähettämien työntekijöiden osalta lakiin tuli mukaan myös toimialakohtaisia eroja. Yhteistä on kuitenkin se, että lähetettyjä työntekijöitä koskeviin sopimuksiin tulee aina kirjata ulkomaalaisen työnantajan velvollisuus toimittaa lähetetyn työntekijän todistus tai vakuutustodistus Suomesta.

Kaikkien tilaajien tulee tarkastaa todistukset viimeistään ennen työnteon aloittamista. Rakennusalalla tilaaja on lisäksi velvollinen pyytämään todistukset työntekijöiden vaihtuessa sopimuskaudella. Käytännössä lähetettyjen työntekijöiden osalta tilaajalla on jatkossa oltava aina kirjallinen sopimus ja suullisten sopimusten aikakausi loppuu uudistetun lain myötä.

Lisäksi tilaajalle tulee velvollisuus tiedottaa lähetettyjen työntekijöiden lakia valvovasta viranomaistahosta. Yrityksen osalta tämä velvoite hoitunee helposti kirjaamalla asia osaksi sopimusta. Työntekijöiden osalta tarvitaan uusi käytäntö, jossa sama asia tiedotetaan hänen ymmärtämällään kielellä. Todennäköisesti riittää, että työntekijä kuittaa allekirjoituksellaan tiedot vastaanotetuksi ennen työskentelyn aloittamista työpaikan avainten kuittaamisen tai rakennustyömaalle tapahtuvan perehdytyksen yhteydessä.

Moni asia muuttuu, mutta käytännössä kaikki tulevat muutokset ovat hallittavissa. Verovelkarekisterin 10.000 euron raja on korkea ja heikentää osin harmaan talouden torjuntaa, joten tältä osin laki ei ollut täysin onnistunut. Hallinnollinen taakka ei kuitenkaan pitäisi asiallisesti toimivien yritysten osalta juurikaan aikaisemmasta kasvaa. Muutoksessa korostuu selkeästi yrittäjien velvoitteiden helpottaminen, enkä usko, että rehellinen yritys tai yrittäjä joutuisi tällä kertaa lakimuutoksen maksajaksi.


Lue lisää aiheesta