« takaisin

Tiedonantovelvollisuus päivittyy – mikä muuttuu?

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus tuli voimaan kertarysäyksellä heinäkuussa 2014. Lähes viiden vuoden ajan rakennustyömaiden päätoteuttajat ja rakennustyön tilaajat ovat raportoineet Verohallinnolle kuukausittain työmaidensa työntekijätietoja sekä urakkasopimuksiinsa liittyviä tietoja.

Tiedonantovelvollisuus päivittyy – mikä muuttuuIlmoituksilla kerättäviä tietoja on viilattu viime vuosien aikana muutamaan otteeseen. Vuodenvaihteessa 2020 voimaan astuvat tähän asti suurimmat muutokset. Päivityksellä Verohallinto pyrkii raporttiensa virtaviivaistamiseen ja turhien tietojen karsimiseen sekä tietysti siihen, että kerättävät tiedot todellisuudessa auttavat seuraamaan rakennustyömaiden tietoja ja hillitsemään harmaata taloutta.

Mikä ei muutu?

Perusasiat pysyvät ennallaan – sopimusten tilaajat raportoivat jatkossakin omien urakoidensa tietoja ja rakennustyömaiden päätoteuttajat koko työmaan työntekijätietoja.

Vastuu Groupin palvelut kattavat myös päivityksen jälkeen tarvittavat vaatimukset, siitä me pidämme huolen.Muutostöitä tehdään taustalla reilusti sekä Työmaarekisteriin että Ilmoita-palveluun, joissa urakoiden ja työntekijöiden tietoja kerätään ja raportoidaan. Pidämme näiden palveluiden käyttäjät ajan tasalla aina, kun jotain heidän ilmoittamaansa tietoa tai toimintaa palvelussa tarvitsee muuttaa. Muutokset eivät vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä.

Kiinnostavatko tiedonantovelvollisuuden tarkemmat muutokset? Jatka siinä tapauksessa lukemista.

 

Urakkailmoitusten muutokset

Urakkailmoitusten selkein muutos on ilmoituksilla kerättävät rahatiedot. Tiedon keräystä yksinkertaistetaan huomattavasti.

Tähän asti jokaisesta toteutuneesta laskusta on eritelty raportilla, onko kyseessä ennakkomaksu, laskutettu summa vai maksettu summa. Jatkossa nämä kaikki niputetaan yhteen tietoon: kyseisessä kuussa laskutettu määrä. Tämä muutos helpottaa sekä raportoijien että järjestelmätoimittajien työtä ja tuottaa Verohallinnolle yksiselitteisempiä tietoja toteutuneesta laskutuksesta. Urakkailmoituksilta poistetaan lisäksi tieto urakkasumma-arviosta, eli kuukausittain Verohallinnolle kulkee tieto vain siitä, kuinka paljon urakoitsija on kussakin kuussa johonkin urakkaan liittyen laskuttanut.

Myös urakkatyyppien vaihtoehtoja yksinkertaistetaan. Uudistuksen jälkeen urakkaraporteilla on käytettävissä vain vaihtoehdot "Työvoiman vuokraus" ja "Urakointi tai kunnossapitotyö", joka jatkossa pitää siis sisällään myös jatkuvaluontoisen kunnossapitotyön. Erikseen ilmoitettava vaihtoehto jatkuvaluontoinen kunnossapitotyö poistetaan siis kokonaan – vaihtoehdon käyttäminen kun ei todellisuudessa tuonut Verohallinnolle urakoista merkittävää lisätietoa. Tiedonkeräämisen osalta tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle sopimukselle on jatkossa annettava myös arvio sopimuksen päättymispäivästä.

 

Työntekijäilmoitusten muutokset

Yksittäisestä työntekijästä kerätään jatkossa selkeästi aiempaa vähemmän tietoa, sillä Verohallinto saa yksittäistä työntekijää koskevat tarvitsemansa tiedot käyttöönsä muun muassa Tulorekisteristä. Aiemmin pakollinen tieto työntekijän kotivaltiosta sekä ulkomaalaisten työntekijöiden osoitetiedoista poistetaan ilmoituksilta kokonaan. Myöskään työntekijöiden yhteystietoja ei enää ilmoiteta Verohallinnolle.

Muutoksia tulee myös käytössä oleviin työsuhdetyyppeihin osittain päällekkäiset vaihtoehdot Harjoittelija ja Talkootyö tiivistetään samaan tietoon: "Henkilö, joka ei saa työstään palkkaa (esim. harjoittelija, talkootyö)". Samalla vaihtoehto Työsuhteinen saa nimekseen: "Palkkaa saava työntekijä". Selkeää, eikö?

Sekä urakka- että työntekijäilmoituksilta poistetaan tieto siitä, että työmaan toiminta on päättynyt tai keskeytynyt. Jatkossa Verohallinto siis ottaa ilmoituksia vastaan vain silloin, kun jotain ilmoitettavaa on. Vain tarpeellisten raporttien lähettäminen on aiemminkin ollut se oikea tapa toimia, mutta päivityksen jälkeen se on myös ainut tapa toimia.

Yhteystietojen muutos

Jokaisesta rakennustyömaasta ilmoitetaan jatkossa Verohallinnolle niiden sijainti joko osoitteena tai vapaamuotoisena sijaintina. Sijainnin ilmoittaminen auttaa Verohallintoa yhdistämään eri järjestelmistä ilmoitettuja tietoja toisiinsa sekä toteuttamaan työmaavierailuja. Samalla työmaan tunnistetieto muutetaan vapaaehtoiseksi (Työmaarekisterissä työmaita käsitellään kuitenkin jatkossakin työmaa-avainten perusteella.)

Tiesithän, että sähköposti ei ole Verohallinnon virallinen viestintäkanava? Tästä syystä myös urakka- ja työntekijäilmoituksille halutaan kaikilta yhteyshenkilöiltä aina puhelinnumero. On kuitenkin hyvä muistaa, että rakentamisilmoituksiin liittyvät selvityspyynnöt ovat jatkossa kaikki nähtävillä OmaVerossa. Tämä uudistus antaa tiedonantovelvollisille enemmän aikaa selvittää virheellisiä tietoja, kun paperipostia ei tarvitse enää odottaa.

Yhteystietojen osalta raporttien rakennetta myös yksinkertaistetaan ja samalla yksittäinen raportti lyhenee huomattavasti. Yhteyshenkilöistä kerättävät tiedot eivät puhelinnumeron pakollistamisen lisäksi muutu, mutta yhteystiedot kerätään raportilla jatkossa vain kerran. Käytännössä raportit siis näyttävät siistimmiltä ilman turhaa toistoa.

PS: Verohallinnon lähettämistä tiedotteista on mahdollista saada myös sähköposti-ilmoitukset, kuten Verohallinto alkuvuodesta laajalla kampanjallaan tiedotti. Sähköposti-ilmoitukset eivät ole vain yksityishenkilöiden etuoikeus, vaan esimerkiksi rakentamisilmoituksista lähetettävistä korjauspyynnöistä voi saada sähköposti-ilmoituksen ottamalla käyttöön suomi.fi-ilmoitukset. Ottamalla Suomi.fi-viestit käyttöön, annat yleisen suostumuksen, että kaikki viranomaisviestit voidaan toimittaa sinulle sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Tällöin viestejä ei toimiteta postitse.

 

veronumerolaki

 

Lataa maksuton lakioppaamme ja selvitä omat velvollisuutesi.

Lataa opas työturvallisuus, veronumero- ja verotusmenettelylaista

 


Lue lisää aiheesta