« takaisin

Taitorekisteri hallinnollista kuormaa keventämässä

päätoteuttaja_työturvallisuus_taitorekisteri.jpegRakennustyömaan päätoteuttajaksi nimetyllä yrityksellä on monia velvoitteita. Päätoteuttajan on esimerkiksi vastattava työmaan työturvallisuudesta ja työmaan henkilölistan ylläpitämisestä. Lisäksi päätoteuttajan on raportoitava kuukausittain Verohallinnolle työmaalla työskennelleiden työntekijöiden tiedot. Monet verotusmenettelylakiin ja työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet kasvattavat päätoteuttajan hallinnollista taakkaa huomattavasti.

Päätoteuttaja vastaa työmaan turvallisuudesta, johon kuuluu esimerkiksi työntekijöiden perehdyttäminen ja heidän pätevyystietojensa tarkastaminen. Työturvallisuuden kannalta pätevyyksien tarkastaminen ja varmistaminen on edellytys turvalliselle työympäristölle: jos työmaalle esimerkiksi pystytetään telineitä, on telineiden rakentajalla oltava telinepätevyys. Päätoteuttaja joutuu viime kädessä vastuuseen, jos telineet sortuvat ja telineiden pystyttäjällä ei ole ollut tarvittavaa telinepätevyyttä.

Myös esimerkiksi asbestipurkujen kanssa on noudatettava ehdotonta varovaisuutta, ja asbestitöitä voi tehdä ainoastaan alan pätevyyden haltija. Pahimmassa tapauksessa osaamattoman tekemästä purkutyöstä aiheutuu suurta vaaraa ympäristölle, puhumattakaan työntekijästä itsestään. Tähän asti pätevyydet on pitänyt varmistaa erilaisten korttien ja todistusten avulla – kortteja on saattanut olla yhdellä työntekijällä pinokaupalla, ja pätevyystietoja on arkistoitu esimerkiksi valokuvaamalla kortteja ja todistuksia.

Voisiko pätevyyksien ympärillä pyörivää korttirallia jotenkin helpottaa?

Pätevyyksien sähköistäminen ja kokoaminen keskitettyyn rekisteriin yksinkertaistaa päätoteuttajien ja työnantajien työtaakkaa. Yhteinen, sähköinen pätevyysrekisteri auttaa varmistamaan helposti ja luotettavasti, että kaikkien työntekijöiden pätevyydet ovat kunnossa ja ajan tasalla.

Vastuu Groupin Taitorekisteri on sähköinen rekisteri, johon työnantaja voi kerätä työntekijöidensä ammattipätevyydet. Taitorekisteriin syötetyt tiedot ovat luettavissa sähköisesti Valttikortilta. Pätevyyksiä voi lukea Valttikortilta kortin kanssa yhteensopivien lukijalaitteiden avulla tai Android-puhelimiin Google Play -kaupasta ladattavissa olevalla ilmaisella sovelluksella.

Osa Taitorekisterin pätevyyksistä varmistetaan suoraan pätevyyden myöntäjältä. Näitä ovat esimerkiksi SETI:n myöntämä SFS 6002 sähkötyöturvallisuuspätevyys ja Inspectan myöntämät telineasentajapätevyydet. Näiden osalta ei erillisiä pätevyyskortteja tai todistuksia tarvita. Uutena pätevyytenä Taitorekisteristä löytyy työturvallisuuskortti, jonka voimassaolon varmennamme aina Työturvallisuuskeskuksen rekisteristä.

Taitorekisterissä on lisäksi pätevyyksiä, jotka työntekijän työnantaja on lisännyt palveluun, mutta joita emme vielä pysty varmentamaan pätevyyden myöntäjältä. Laajennamme Taitorekisterissä olevia pätevyystietoja jatkuvasti ja neuvottelemme uusista yhteistyösopimuksista. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että esimerkiksi koulutuksia tarjoavat tahot voivat lisätä pätevyystiedon Taitorekisteriin heti koulutuksen jälkeen.

Päätoteuttajana saat Taitorekisterin hyödyt parhaiten käyttöön, kun edellytät omilla työmaillasi työskenteleviä urakoitsijoita lisäämään omien työntekijöidensä pätevyydet Taitorekisteriin. Näin nopeutat omaa työmaa-arkeasi ja vähennät hallinnollista taakkaasi.

Sähköinen pätevyysrekisteri on iso harppaus kohti rakennusalan digitalisaatiota. Ole sinäkin mukana sähköistämässä rakennusalaa. Lue lisää Taitorekisteristä täältä:

 Tutustu Taitorekisteriin tästä!


Lue lisää aiheesta