« takaisin etusivulle

Reilua kilpailua

kasvu.jpg

Monimutkaistunut hallinnollinen taakka ja lisääntyneet velvoitteet, oliko siinä kaikki? Harmaa talouden torjunta herättää helposti tunteikkaita väittelyitä viranomaisten ja hallinnon asiantuntijoiden välille. Samalla harmaan talouden torjunnan vaikutuksia on julkisessa keskustelussa katsottu enimmäkseen verokertymän ja yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisen näkökulmasta.

Olisiko harmaan talouden torjunnassa kuitenkin parempi tehdä vastakkainasettelu rehellisen ja epärehellisen toiminnan välillä? Epärehellinen toiminta syö rehellisen yrittäjän toimintaedellytyksiä ja estää reilun kilpailun syntymistä. Tilaajavastuulaki kiteyttääkin keskeisen tavoitteen hyvin: ”lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua”.

Väitän, että ainakin rakennusalalla rehellisen yrittäjän tilanne on parantunut ja rehelliselle kilpailulle on tullut lisää tilaa viimeisten vuosien aikana. Väite perustuu kentän näkemykseen tilanteen kehittymisestä vuosien 2009 ja 2014 välillä. Markku Hirvosen ja Kalle Määtän Eduskunnalle laatimasta raportista löytyy mielenkiintoiset kyselytutkimukset niin työnantajien että työntekijöiden kokemuksista harmaan talouden kehityksestä talonrakennusalalla.

Vuonna 2009 yhdeksän kymmenestä työntekijästä katsoi harmaan talouden kasvaneen selvästi tai jonkin verran. Samaan aikaan noin puolet työnantajista katsoi harmaan talouden kasvaneen. Kun sama tutkimus toistettiin vuonna 2014 niin enää vajaa puolet työntekijöistä ja kaksi kymmenestä työnantajasta katsoi harmaan talouden kasvaneen. Samalla myös yli puolet työnantajista ja työntekijöistä kolmannes oli jo sitä mieltä, että harmaa talous on jopa vähentynyt.

On aika kääntää esiin harmaan talouden hyvät uutiset. Rehellisten yrittäjien tekemällä käytännön työllä on ollut merkitystä, työllä on raivattu tilaa reilulle kilpailulle. Vähitellen on alettu oppia, että harmaan talouden torjunnassa ei ole pelkästään kysymys hallinnollisesta taakasta tai verokertymän kasvattamisesta. Kysymys on muutoksesta kohti terveempää kilpailua, jossa yrittäjille luodaan paremmat edellytykset menestymiseen.

Tasavertaisen kilpailun edistämiseen tarvitaan laajaa tukea myös ostajilta. Ostajat ohjaavat päivittäisillä päätöksillään rehellisen työn kysyntää. Jokaisen tilaajan onkin syytä miettiä osuuttaan reilun kilpailun edistämisessä. Tämä koskee niin kuluttajia, taloyhtiöitä, yrityksiä kuin julkisia toimijoita. Kilpailutilanteessa ostaja päättää ostaako halvimman vai edullisimman ja tukeeko tervettä kilpailua. Päätösten tuleekin kannustaa yrittäjiä reiluun kilpailuun, tämä takaa motivoituneita ja ammattitaitoisia yrittäjiä myös tulevaisuudessa. Matkaa on varmasti paljon jäljellä, mutta suunta on nyt oikea.

Lisätietoja:

19.1.2015 HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA / Markku Hirvonen ja Kalle Määttä >>


Lue lisää aiheesta