« takaisin etusivulle

Raportointipäivä lähestyy, oletko valmis?

raportointipaiva.jpg

Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti rakentamistoiminnasta on annettava kuukausittain ilmoituksia Verohallinnolle. Tiedonantovelvollisuutta on kahta eri tyyppiä: työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus ja rakennusurakoita koskeva tiedonantovelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus on yksi toimenpiteistä, joilla torjutaan harmaata taloutta.

Ilmoitukset on annettava Verohallinnolle sähköisesti. Tiedot annetaan viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä: esimerkiksi heinäkuun tiedot annetaan viimeistään syyskuun viidentenä päivänä.

Olet velvollinen tekemään urakkaraportointia, kun:

  • Yrityksesi on tilaajana rakennusurakassa.
  • Sopimuksen arvo on vähintään 15 000 € (ilman arvonlisäveroa).
  • Urakassa on kyse arvonlisäverolaissa tarkoitetusta rakentamispalvelusta, rakennustelineiden pystytys- tai purkutyöstä tai työvoiman vuokrauksesta edellä mainittuihin tehtäviin.

Urakkatietoilmoituksessa urakkasopimukset

Urakkatietoilmoituksessa tilaaja raportoi urakkasopimuksiinsa liittyviä tietoja. Näitä ovat esimerkiksi sopimusosapuolet, sopimuksen kesto, sopimuksen kokonaissumma ja kohdekuukauden toteutunut laskutus. Tarkempi kuvaus ilmoitettavista tiedoista löytyy Verohallinnon tietuekuvauksesta.

Olet velvollinen tekemään työntekijäraportointia, kun:

  • Yrityksesi on päätoteuttajana yhteisellä rakennustyömaalla
  • Hankkeen kokonaisarvo eli koko työmaan sopimusten arvo on vähintään 15 000 € (ilman arvonlisäveroa).

Yhteinen rakennustyömaa muodostuu, kun työmaalla toimii samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Työntekijätietoilmoituksessa työntekijätiedot

Työntekijätietoilmoituksessa päätoteuttaja raportoi kaikki yhteisen rakennustyömaan työntekijätiedot. Tiedot annetaan kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta, myös itsenäisistä ammatinharjoittajista. Työntekijätietoina annetaan esimerkiksi työntekijän nimi, veronumero ja työsuhteen laatu. Tarkempi kuvaus ilmoitettavista tiedoista löytyy Verohallinnon tietuekuvauksesta.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus pohjautuu verotusmenettelylakiin. Verohallinto valvoo lain noudattamista, ja velvoitteiden laiminlyömisestä voi seurata laiminlyöntimaksu.

Huolehdi siis ajoissa rakennustyömaan tietojen keräämisestä ja ilmoittamisesta, niin vältyt seuraamuksilta. Huomioithan, että raportoidut tiedot pitää myös arkistoida työmaan päättymisen jälkeen kuudeksi vuodeksi.

Haluatko virkistää muistiasi verotusmenettelylaista? Lataa opas työturvallisuus, veronumero- ja verotusmenettelylaista


Lue lisää aiheesta