« takaisin

Rakennuttajan vastuu rakennustyömailla

Rakennustyömaiden porteista käy jos jonkin sortin ammattilaista – on kirvesmiestä, kaivinkoneenkuljettajaa ja maalarimestaria. Yksi näistä työmaalla kävijöistä on rakennuttaja, jonka tehtävänä huolehtia siitä, että rakennustyö sujuu alusta loppuun ongelmitta. Rakennuttaja on siis organisaatio tai henkilö, jonka tehtävänä rakennushanke on. Rakennuttajan vastuulla rakennustyön organisointi, rakennusprojektin suunnittelu ja ohjaus, rakentamisen valmistelu ja ohjaus sekä eri rakennustyön vaiheissa suoritettavat hanketehtävät.

Rakennnuttajan vastuu työmailla

Rakennusvirheet ja työturvallisuus rakennuttajan vastuulla

Rakennuttajalla on suuri vastuu rakennustyön onnistumisessa, mutta joskus käy kuitenkin köpelösti. Mikäli valmistuneesta rakennuksesta löytyy rakennusvirheitä, on rakennuttaja vastuussa niistä asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa koskevien säännösten mukaisesti taloyhtiölle sekä uusille osakkeenomistajille.

Rakennusvirhe tulee kyseeseen, mikäli:

 • rakennustyö ei vastaa sovittua
 • rakennustyö ei vastaa toisen osapuolen perusteltuja odotuksia
 • rakentaja ei ole noudattanut hyvää rakentamistapaa
 • rakentamisessa käytetyt materiaalit eivät ole tavanomaisen tasoisia tai
 • rakennus voi olla haitaksi terveydelle.

Työturvallisuuden kannalta rakennuttajan on huolehdittava esimerkiksi työmaiden putoamissuojauksesta, asianmukaisesta suojavarustuksesta sekä materiaalisen siirtojen turvallisuudesta.

Työturvallisuudesta voit lukea lisää täältä.

Ilmoita-palvelu ja Työmaarekisteri rakennuttajan työvälineenä

Rakennuttajan arkea työmaalla helpottaa Vastuu Groupin Ilmoita-palvelun käyttö. Ilmoita-palvelu on koko toimitusketjun tiedot yhdistävä tietopankki ja kanava viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen.

Ilmoita-palvelussa rakennuttaja voi itse sekä pyytää muita työmaan toimijoita:

 • Ilmoittaa työntekijöidensä tiedot ja tilaa työntekijöilleen henkilötunnisteeksi Valttikortit.
 • Rekisteröityä Työmaa-avaimen avulla työmaalle, jotta sopimustiedot ovat rakennuttajan käytettävissä.
 • Pitää työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.

Rakennuttaja (samoin kuin päätoteuttaja sekä useat urakoitsijat) ovat aina tilaajaroolissa, jolloin nämä raportoivat omien sopimuskumppaniensa urakkatiedot Verohallinnolle. Raportointia varten kerättävien tietojen hallinta ja itse raporttien lähettäminen onnistuu Työmaarekisterin kautta. Työmaarekisterin avulla rakennuttaja voi:

Miten rakennuttajan homma hoituu työmaalla?

Ennen työmaata: Rakennuttaja luo tilin ja käyttäjätunnukset ilmoita-palveluun ja ilmoittaa työntekijöiden tiedot päätoteuttajalle tämän pyytämällä tavalla. Jos rakennuttajan työntekijöitä työskentelee työmaalla, tilaa hän Valttikortit.

Jos rakennuttajan työntekijöitä työskentelee työmaalla, nimeä päätoteuttaja. Jos päätoteuttajaa ei nimetä, on rakennuttaja automaattisesti itse päätoteuttaja. Tämän jälkeen rakennuttajan sopii yhdessä päätoteuttajan kanssa, kuka luo työmaan ja hankkii työmaalle Työmaa-avaimen, joka jaetaan eteenpäin omassa toimittajaketjussa urakkaketjun sopimuskumppaneille.

Tiivistettynä rakennuttajan tulee siis:

 • Rekisteröityä ja luoda tunnukset Ilmoita-palveluun.
 • Ilmoittaa omien työntekijöidensä tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilata heille Valttikortit.
 • Sopia selkeästi, kuka on työmaan päätoteuttaja.
 • Perustaa työmaa Työmaarekisteriin.
 • Jakaa työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneillesi.

Työmaalla: Rakennuttaja raportoi kuukausittain omien sopimuskumppaniensa urakkasummat ja laskutiedot Työmaarekisterin kautta. Tiedot sisältävät urakan tyypin ja keston, työmaan sijainnin, urakkasummat sekä yrityksille maksetut vastikkeet. Rakennuttajan tulee myös pitää työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.

Työmaan päättyessä: Rakennuttajan on säilytettävä urakkatiedot 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona työmaa on päättynyt. Jos työmaa on päättynyt vuonna 2020, tulee urakkatiedot säilyttää siis aina vuoteen 2026 saakka. Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot automaattisesti, joten erillistä arkistointia ei tarvitse muistaa.

Hienoa, nyt sinulla on rakennuttajan vastuut hallussa!

Jos haluat lukea muiden työmailla seikkailevien rooleista ja tehtävistä, lue lisätietoa täältä!


Lue lisää aiheesta