« takaisin etusivulle

Platform of Trust – luottamuksen alusta

Platform of Trust

Meillä Tilaajavastuulla on unelma. Me unelmoimme paremmasta rakennetusta ympäristöstä, jossa ympäristöstä kerätty data on laitettu palvelemaan niin rakennettua ympäristöä käyttäviä kuin sitä kehittäviä ihmisiä. Siitä syystä olemme kehittämässä Platform of Trust -alustaa, jonka päällä eri toimijat voivat kehittää palveluitaan. Alusta luo ihmisille parempia asumisen ja elämisen ympäristöjä ja auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa sekä meitä luomaan toimivampaa, ekologisempaa ja inhimillisempää yhteiskuntaa, jossa ihminen on aidosti keskiössä. Kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta se on tärkeä digitalisaatiota hyödyntävän uudistumisen mahdollistaja.

Miten Platform of Trust toimii?

Platform of Trust toimii modernin alustatalouden periaatteiden mukaisesti kaksisuuntaisesti, jolloin jokainen toimija voi sekä hyödyntää että rikastaa siellä olevaa dataa. Kaksisuuntainen datan jakaminen ja hyödyntäminen mahdollistaa toinen toistaan parempien palveluiden luomisen.

Alusta saa tiedon liikkumaan ja auttaa luomaan parempaa rakennettua ympäristöä luotettavan datan avulla. Se synnyttää luottamusta niin datan luovuttajille kuin hyödyntäjille. Alustan päälle syntyy rakennetun ympäristön älypalveluiden markkinapaikka, jossa kehittäjät voivat jakaa ratkaisujaan muille ja vastaavasti hyödyntää valmiita komponentteja omissa ratkaisuissaan. Mahdollisuus yhteiseen kehittämiseen lisää markkinoiden dynamiikkaa kiihdyttäen samalla rakennetun ympäristön innovaatioiden syntyä.

Uudet innovaatiot perustuvat luotettavaan dataan

Älypalvelut vaativat dataa toimiakseen. Kun ihmiset ja yritykset antavat datansa älypalveluiden hyödynnettäväksi, on heidän kyettävä luottamaan siihen, että heidän jakamaansa tietoa käsitellään asianmukaisesti. Yhtä lailla muiden jakamaan dataan perustuvien palveluita kehittävien yritysten ja toimijoiden on voitava luottaa datan laatuun ja siihen, että vain oikeilla tahoilla oikeana hetkenä on oikeus tiettyyn dataan. Kun data on niin sanotusti kunnossa, tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden hyödyntäminen on mahdollista.

Kohti digitaalisia kaksosia

Digitaalisuus muuttaa rakennetun ympäristön palvelualustaksi. Tämä kehitys tapahtuu varsinkin silloin, kun digitaalisia kaksosia aletaan käyttää laajemmin. Jokaista fyysistä laitetta, rakennusta tai vaikkapa kaupunginosaa vastaa reaaliaikainen digitaalinen versio, joka säilyttää fyysisestä paristaan kaiken olennaisen tiedon.

Kun esimerkiksi kiinteistöstä on olemassa digitaalinen kaksonen, ei älypalveluiden kehittäjän tarvitse ensin asentaa antureita tai miettiä, mistä datan saa, vaan tämä voi kehittää palvelunsa suoraan näiden kaksosen päälle. Sen avulla kehittäjä voi yhdistää dataa useasta eri lähteestä, jotka ennen ovat olleet kukin eri siiloissaan. Esimerkiksi voidaan luoda palveluita, jotka yhdistävät energiankulutusdataa, tietoja ihmisvirroista kiinteistöissä ja vaikkapa säätietoja. Tämä auttaa luomaan ihmisille hyvän elinympäristön mutta luonnonvaroja säästävällä tavalla.

Alustatalous muuttaa markkinoiden toimintalogiikan

Platform of Trust hyödyntää alustataloutta, jossa yhdisteltävyys ja suuret volyymit ovat tärkeitä. Yhdisteltävyys mahdollistaa uudenlaisten innovaatioiden syntymisen, kun alustan avulla voidaan yhdistää perinteisessä maailmassa eri siiloissa olleita asioita hallitusti. Volyymit taas tekevät alustoista liiketaloudellisesti erittäin houkuttelevia. Kapeankin palvelualueen tarjoaja voi saavuttaa alustan avulla jopa globaalit markkinat.

Toimialojen rajojen hämärtyminen markkinoiden muuttuessa yhä globaaleimmiksi kiristyy myös kilpailu. Yrityksissä on perinteisesti tehty asioita siiloissa, ja perinteisessä maailmassa on voitu keskittyä kilpailemaan ainoastaan oman toimialan muita toimijoita vastaan.

Meidän visionamme on, että Platform of Trust -alustasta tulee yhteisesti kehitettävä rakennetun ympäristön käyttöjärjestelmä. Aluksi elementtejä luodaan yhteisössä pilottien kautta ja seuraavaksi siitä tulee avoimen kehittämisen alusta, johon kaikki luotettavat toimijat mistä tahansa päin maailmaa tai toimialoja voivat osallistua. Mikä olisi vaihtoehto?


Lue lisää aiheesta