« takaisin

Palvelut selvillä vai sekaisin?

palvelut selvillä vai sekaisin.jpg

Vastuu Group tarjoaa useita palveluita, joiden avulla vähennät hallinnollista työtäsi ja hoidat erilaiset lakivelvoitteet näppärästi. Aiemmin olemme kirjoittaneet muun muassa Luotettavasta Kumppanista ja Valvoja-palvelusta. Näiden lisäksi voit hoitaa veronumero-, verotusmenettely- ja työturvallisuuslakien asettamat velvoitteet kätevästi palveluidemme avulla – kunhan vain pääset selvyyteen siitä, mitä palvelua voit käyttää mihinkin käyttötarkoitukseen.

Yritystililtämme löydät työkalut niin työntekijätietojen hallinnoimiseen ja ilmoittamiseen, henkilökorttien tilaamiseen kuin urakka- ja työntekijätietojen raportoimiseen Verohallinnolle.

Ilmoita-palvelu on tarkoitettu työntekijä- ja yritystietojen keräämiseen ja hallinnointiin. Palvelu toimii tietovarastona, jota muut kokonaisuuden palvelut hyödyntävät, ja sen käyttäminen on maksutonta.

Ilmoita-palvelu on yhteydessä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin, ja se tarkastaa, onko työntekijän veronumero ilmoitettu sinne. Palveluun syötettäviä työntekijätietoja ovat esimerkiksi työntekijän etu- ja sukunimi, henkilötunnus, veronumero, kotivaltio ja työsuhteen laatu. Näitä tietoja hyödynnetään esimerkiksi Valttikorttien tilaamisessa sekä rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukaisessa raportoinnissa.

Jos toimit alihankkijana rakennustyömaalla ja tilaajasi pyytää sinua rekisteröitymään Työmaalle, voit tehdä sen Ilmoita-palvelussa. Työmaalle rekisteröitymistä varten tarvitset tilaajasi nimen, Työmaa-avaimen sekä sopimuksesi laadun ja sen alku- ja loppupäivämäärät. Työmaalle rekisteröitymisen voit tehdä ilmaiseksi.

Valttikortti on työturvallisuuslain mukainen kuvallinen henkilötunniste. Valttikortilla näkyvät kaikki tarvittavat tiedot: työntekijän nimi, kuva, veronumero ja työnantaja. Korttia voidaan käyttää henkilötunnisteen lisäksi kulunvalvonnassa ja tulevaisuudessa myös perehdytys- ja koulutustietojen keräämisessä ja tarkistamisessa.

Valttikortit myydän paketeissa, ja korttipaketti sisältää kaksi erilaista korttia: toinen kortti toimii kuvallisena henkilötunnisteena, toinen puolestaan on sirullinen älykortti, jota voidaan hyödyntää sähköisessä kulunvalvonnassa. Valttikortteja voit tilata itse Ilmoita-palvelun kautta.

Työmaarekisteri on rakennustyömaan tilaajille ja päätoteuttajille suunnattu palvelu. Työmaarekisteriin kerätään Työmaa-avainta hyödyntäen kaikki työmaan tiedot yhden tunnisteen alle. Näin tilaajien ja päätoteuttajien on helppo suorittaa rakennusalan tiedonantovelvollisuuden edellyttämien tietojen ilmoittaminen Verohallinnolle.

Työmaarekisteri muodostaa kuukausittaiset raportit sinne syötettyjen sopimus- ja työntekijätietojen perusteella. Tietojen keräämistä helpottaa Työmaa-avaimen jakaminen alihankintaketjussa: kun alihankkijat käyvät Ilmoita-palvelussa rekisteröitymässä työmaalle, tilaaja ja päätotetuttaja voivat hyödyntää sinne syötettyjä tietoja raportin muodostamisessa.

Vahti-palvelu on osa Työmaarekisteriä. Vahdissa päätoteuttajat voivat hallinnoida työmaan perehdytys ja henkilölistaa. Partnerimme tarjoavat ratkaisuja, joiden avulla Vahti-palveluun voi kerätä myös kulkuleimatietoja – näin palvelua voi hyödyntää myös kulunvalvonnassa.

Palvelumme tähtäävät hallinnollisen työn keventämiseen ja niiden taustalla on lakivelvoitteita, joiden hoitamista haluamme helpottaa. Jos kaipaat kertausta palveluiden taustalla olevista lainsäädännöistä, voit ladata ilmaisen lakioppaamme täältä: Lataa opas työturvallisuus-, veronumero- ja verotusmenettelylaista


Lue lisää aiheesta