« takaisin etusivulle

Mitä huomioida, kun palkkaat työntekijän rakennusalalle?

Kun palkkaat työntekijöitä rakennusalalle.jpeg

Kesä on työntäyteistä aikaa rakennusalalla, ja uusia työntekijöitä rekrytoidaan kiihtyvään tahtiin. Vaikka monesti on kova kiire saada työntekijöitä työmaalle, on hyvä huomioida, että tietyt asiat on oltava kunnossa ennen työmaalle menoa. Tässä muutamia vinkkejä, joiden avulla voit varmistaa, että palkkaamiesi työntekijöiden osalta on hoidettu lain ja työturvallisuuden kannalta merkittävät asiat.

Työsopimus tulee tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. On kuitenkin molempien osapuolien kannalta parasta, jos sopimus tehdään kirjallisesti. Kun sopimus on kirjalline, voidaan tarvittaessa myöhemmin todentaa, mitä on sovittu. Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus, mutta sen tulee sisältää tietyt laissa määrätyt asiat. Työsopimuslomakkeen löydät muun muassa Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

Kaikkien rakennuksilla työskentelevien henkilöiden veronumerot pitää ilmoittaa Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Huolehdi, että työntekijäsi ovat ilmoittaneet veronumeronsa rekisteriin. Tarvittaessa voit ilmoittaa veronumerot keskitetysti myös itse, esimerkiksi Ilmoitin.fi-palvelussa tai soittamalla Verohallinnolle. Löydät lisätietoa Verohallinnon sivuilta.

Huolehdi, että työntekijät toimittavat sinulle verokorttinsa. Verokortti tulisi olla toimitettu viimeistään pari viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Työnantaja voi pyytää ennakonpidätystiedot myös sähköisesti suoraan Verohallinnolta.

Muista hoitaa työntekijöille lakisääteiset vakuutukset ja maksut. Tällaisia ovat työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työntekijäin ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu.

Jos toimit työmaalla päätoteuttajana, olet velvollinen raportoimaan työnantaja- ja työntekijätiedot kuukausittain. Jos toimit työmaalla urakoitsijana, huolehdi, että työnantaja- ja työntekijätiedot toimitetaan työmaan päätoteuttajalle. Siinä tapauksessa, että yritykselläsi on päätoteuttajavastuu työmaasta, tulee sinun huolehtia myös työntekijöiden perehdytyksestä, työmaan henkilöluettelon ylläpidosta ja työmaan työturvallisuudesta.

Rakennustyömaalla työntekijöillä tulee myös lain mukaan olla kuvallinen henkilötunniste. Työnantajana olet velvollinen hankkimaan työntekijöille henkilökortit. Henkilötunnisteessa pitää olla henkilön kuva, nimi, työnantaja ja veronumero. Esimerkiksi Valttikortti on lain mukainen henkilötunniste. Lue lisää Valttikortista täältä.

Työnantajana sinun on huolehdittava, että työntekijöillä on käytössä työmaalla tarvittavat turvavarusteet. Rakennustyömaalla tulee aina olla suojakypärä. Lisäksi työntekijät tarvitsevat työn laadusta riippuen muun muassa turvajalkineita, suojalaseja, turvaköysiä ja -valjaita, polvensuojaimia ja heijastimilla varustettuja vaatteita.

Tarkista työntekijöidesi ammattipätevyydet ja välitä tiedot tarvittaessa työmaan päätoteuttajan saataville. Voit hallinnoida ja ylläpitää ammattipätevyyksiä Taitorekisterissä, jolloin ne ovat myös Valttikortilla sähköisesti luettavissa. Jos haluat lisätietoja Taitorekisteristä, voit ladata esityksen alla olevasta linkistä:

Lataa esitys

Aurinkoista ja turvallista kesää!


Lue lisää aiheesta