« takaisin

Miksi meillä ei ole perinteistä HR:ää?

08.3.2017

miksi meillä ei ole perinteistä hr-ää.jpeg

HR tulee sanoista Human Resources. Termin suora käännös on siis ihmisresurssit. Toisin sanoen ihminen mielletään perinteisessä johtamisessa ja johtamiskirjallisuudessa resurssiksi, joka pitää laittaa tuottamaan. Tämä ajatusmaailma sopi hyvin sodanjälkeiseen teolliseen aikakauteen, jolloin ihmisresurssit omin käsin rakensivat uudelleen tuhoutuneet talot ja sillat.

Mutta mitä käykään, kun tällä samalla ihmisresurssiajattelulla johdetaan ihmisiä nykypäivän jälkiteollisessa yhteiskunnassa? Nykypäivänä työ, jota varten tuo johtamistyyli luotiin, on hävinnyt. Ihmisiltä toimistoissa odotetaan muutakin kuin fyysisiä suoritteita, verta, hikeä ja kyyneleitä. Ylhäältä alaspäin johtamalla saat työntekijän varmasti kantamaan paketin pisteestä A pisteeseen B, mutta et mitään muuta.

Vanhassa johtamismallissa työntekijöitä pidetään koneen osina, joita voi tarpeen vaatiessa vaihtaa uusiin. Työnantajat haluavat ihmisistä irti kaiken sen hyödyn, joka ihmisestä on otettavissa. Seurauksena voi olla, että ihmiset alkavat palaa loppuun jo työuransa alkuvaiheessa. Kun työntekijä ajautuu siihen pisteeseen, että hän uupuu ja joutuu sairaslomalle, yritykset katsovat, että henkilö on hyödytön. Ikään kuin koneen rikkinäinen osa, joka kuuluu vaihtaa uuteen ja toimivaan.

Työ ja työn luonne ovat muuttuneet, olisiko myös johtamiskulttuurin aika muuttua? Tai, mitä jos heittäisimme samalla myös koko sanan johtaminen romukoppaan? Ajatellaan tämä homma kokonaan uusiksi: Jos jätämme johtamisen, niin silloinhan emme tarvitse myöskään HR:ää. Ihmiset eivät ole enää vain hyödynnettäviä resursseja, joita tarvitsee johtaa - ihmiset eivät ole koneen osia.

Me Tilaajavastuulla olemme romuttaneet perinteisen hierarkkisen organisaatiomallin, haudanneet kehityskeskustelut ja lopettaneet johtoryhmän. Esimiespositiot lopetettiin siksi, että esimies tarvitsee vastaparikseen alaisen. Emme halua luoda tällaista esimies-alais -vastakkainasettelua; olemme asiantuntijaorganisaatio, jossa jokainen on oman työnsä johtaja. Tärkeitä tukipilareitamme ovatkin luottamus sekä vastuu itsestä ja muista.

Välittäminen näkyy jokapäiväisessä arjessamme. Jokainen tilaajavastuulainen ottaa vastuuta itsestään, ja kollegat ottavat myös vastuuta toisistaan. Jos joku huomaa kollegan voivan huonosti tai jäävään liian suuren työkuorman alle, tilanteeseen puututaan. Tilaajavastuulla ei odoteta sitä pistettä, jossa henkilö uupuu, vaan työkaverit ottavat asian heti esille ja sitä aletaan ratkoa yhdessä.

Me olemme aina tukena, jos ja kun sitä tarvitaan. Olemme tukena jokapäiväisessä työarjessa ja myös elämän kriiseissä, joista haluamme auttaa kollegaa selviytymään ja pääsemään niiden yli. Emme hylkää työntekijää kriisin kohdatessa, vaan silloin olemme mukana ottamassa kädestä kiinni ja auttamassa kuilun yli takaisin kiinni elämään.

Meillä jokainen saa olla oma itsensä ja töihin saa tulla kokonaisena. Ei tarvitse jättää kotiminää kotiin ja saapua vain työminän kanssa töihin. Meille saa tuoda koko paketin. Jokainen ihminen hyväksytään. Kun minuuttaan ei tarvitse peitellä työroolin taakse, vapautuu voimia muuhun tekemiseen.

Haluamme myös, että jokainen pystyy yhdistämään työn ja vapaa-ajan. Tarjoamme joustoja ja vaikkapa etätyömahdollisuuden. Näin työntekijät sitoutuvat ja ovat valmiita joustamaan myös toiseen suuntaan tarpeen vaatiessa. Annamme ylimääräisiä vapaapäiviä, jotta ihmisillä on aikaa tässä hektisyydessä myös levätä ja viettää aikaa läheisten kanssa. Samalla kun toisaalla työaikoja pidennetään, meillä niitä ajateltiin lyhentää. Työajan pidentäminen ei mielestämme luo tehokkuutta, vaan ennemminkin syö sitä.

Välitämme jokaisesta työntekijästä aidosti, ja uskomme sen olevan tie kohti entistä parempaa yritystä. Olemme inhimillisiä ja rakennamme yhdessä luottamusta ja uudenlaista organisaatiota, jossa ei ole hierarkioita. Haluammekin olla yhteiskunnassamme edelläkävijä inhimillisemmän organisaatiokulttuurin luomisessa, ja uskomme, että toimintatapamme on ainoa oikea tie rakentaa toimiva, ketterä ja tehokas organisaatio.

Amandan kirjoitus jatkaa postaussarjaa, jossa kerromme yrityskulttuuristamme ja polustamme kohti itseohjautuvaa organisaatiota. Voit tilata blogipostauksemme sähköpostiisi ja pysyt näin ajan tasalla matkamme kulusta.

Tutustu myös  Lassen kirjoitukseen luottamuksesta ja Ellin kirjoitukseen kiittämisestä.


Lue lisää aiheesta