« takaisin

Mikä ihmeen Vahti?

14.11.2016

vahti_palvelu.jpg

Vastuu Groupin palvelutarjonnasta löytyy kaksi hyvin samankuuloista palvelua: Vahti ja Valvoja. Valvoja on tilaajille suunnattu palvelu tilaajavastuulain velvoitteiden hoitamista varten. Vahti liittyy  palvelukokonaisuuteemme rakennusalan tiedonantovelvollisuuden sekä työturvallisuus- ja veronumerolakien velvoitteiden hoitamista varten.

Vahti-palvelu on osa Työmaarekisteriä, ja se auttaa rakennustyömaan päätoteuttajaa täyttämään lain asettamat velvoitteensa. Näitä velvoitteita ovat esimerkiksi työmaan työntekijäluettelon ylläpito ja työntekijöiden perehdyttäminen.

Mitä Vahdissa voi tehdä ja miten se helpottaa arkea?

Vahdin ensisijainen tarkoitus on auttaa päätoteuttajaa ylläpitämään työturvallisuuslain vaatimaa työntekijäluetteloa. Kun kaikki työmaan urakoitsijat ovat ilmoittaneet työntekijätietonsa sivustolla, tarvitset jokaisesta työntekijästä tietoosi vain veronumeron ja kulkuluvan ajankohdan.

Jotta saat työntekijän lisättyä työntekijäluetteloon, lisää hänen veronumeronsa Vahtiin ja valitse työntekijälle oikea työnantaja luettelosta. Kaikki muut tiedot täyttyvät Ilmoita-palveluun täytettyjen tietojen perusteella – sinun tarvitsee lisätä vain kulkuluvan alkamis- ja päättymispäivämäärät.

Muista lisäksi perehdyttää työntekijä myös työmaalla todelliseen toimintaan ja työhön sekä merkitä perehdytystieto Vahtiin.

Kun olet perehdyttänyt kaikki työmaalle kuuluvat työntekijät, saat tulostettua palvelusta työmaalla ylläpidettävän työntekijäluettelon. Luetteloa ei tarvitse tulostaa päivittäin – riittää, että haet sen Vahdista, kun työmaan tarkastaja pyytää sen nähtäväkseen

Tulostamista varten valitse Vahdista Tulostusnäkymä ja tulosta Excel-taulukkoon tarpeesi mukaan kaikki työmaalle perehdytetyt työntekijät tai ne työntekijät, joiden kulkulupa on tulostushetkellä voimassa.

Työntekijäluettelon ylläpidon lisäksi Vahti helpottaa kulkuleimojen lisäämistä työmaalla liikkuville työntekijöille.

Kulkuleimojen lisäämistä varten valitse luettelosta ne työntekijät, joille haluat lisätä kulkuleiman ja lisää leimaus heille kaikille parilla napinpainalluksella.

Voit liittää työmaasi kulunvalvontalaitteen suoraan Vahtiin, jolloin Valttikorteilla tehtävät leimaukset työmaallasi kulkevat suoraan Työmaarekisteriin. Muista tarkistaa, että kulunvalvontalaitteesi on Valttikorttien kanssa yhteensopiva, valtaosa niistä jo onkin.

Muistathan, että päätoteuttajalla monia velvollisuuksia työmaalla. Vahti helpottaa joitakin näistä. Lisäksi päätoteuttajan on raportoitava Verohallinnolle työntekijätiedot kuukausittain. Päätoteuttajan velvollisuuksista voit lukea lisää oheisesta oppaastamme:

Lataa opas työturvallisuus-, veronumero- ja verotusmenettelylaista 


Lue lisää aiheesta